Home About Browse Search
Svenska


Lindqvist, Ellen, 2020. Feeding of dry cows : a good start on the lactation. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

At parturition, it is a critical period and an increased risk of the cow being affected by metabolic diseases. The dry period is therefore a preparation for both parturition and the coming lactation. Today's feeding recommendations for dry cows are debated and advisors express that a clearer guideline is needed. A large focus is on the lactating cows and the dry cows are at risk of falling into the cloud. This master thesis has compared total mixed ration and separate feeding and studied its effect on body condition score and urine pH during the dry period and the energy balance before calving. Management for dry cows and feed ration composition has also been studied. The thesis is based on a field study in which 20 farms in Sweden have participated. For two months, farmers have documented information related to calving. One visit had been made at each farm where assessment of body condition score, urine sampling and tour with the purpose of documenting has been carried out. Farmers also had to answer a number of questions about the dry cows. In addition, feed analyzes, and water analyzes has been performed on taken samples. The results showed that using total mixed ration or separate feeding had no effect on the parameters studied. The feed rations of the dry cows comply with the recommendations in general, but the parameters energy balance and cation-anion balance showed large deviations from the recommended values. The study also showed that farmers management around dry cows differs in many areas

,

Perioden kring kalvning är kritisk och det medför en ökad risk för kon att drabbas av metaboliska sjukdomar. Sinperioden är därför en förberedelse för både kalvning och kommande laktation. Dagens foderstatsrekommendationer till sinkor är omdiskuterade och rådgivare efterlyser tydligare riktlinjer. Ett stort fokus riktas mot de lakterande korna och sinkorna riskerar att hamna i skymundan. Det här examensarbetet jämförde fullfoder och separat utfodring och studerade dess påverkan på hull och urin pH under sinperioden samt energibalansen innan kalvning. Skötselrutiner kring sinkor och foderstaters sammansättning studerades också. Arbetet baserades på en fältstudie på 20 svenska gårdar i Sverige. Under två månader dokumenterade lantbrukarna information i samband med kalvningar. Ett besök gjordes på varje gård där bedömning av hull, urinprovstagning och rundvandring gjordes. Lantbrukarna fick också besvara ett antal frågor kring sinkorna. Utöver detta utfördes foderanalyser och vattenanalyser på uttagna prov. Resultatet visade att fullfoder och separat utfodring inte hade någon effekt på de undersökta parametrarna. Sinkornas foderstater följde rekommendationerna i stor utsträckning men parametrarna energibalans och katjon-anjon balansen visade sig svåra att uppfylla enligt de nuvarande rekommendationerna. Studien visade också att lantbrukarnas skötselrutiner kring sinkorna skiljer sig mycket

Main title:Feeding of dry cows
Subtitle:a good start on the lactation
Authors:Lindqvist, Ellen
Supervisor:Kronqvist, Cecilia and Åkerlind, Maria and Persson, Ann-Theres
Examiner:Holtenius, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Total mixed ration, separate feeding, one day feeding control, close-up, far-off
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16268
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16268
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:English
Deposited On:13 Nov 2020 12:13
Metadata Last Modified:14 Nov 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics