Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Bina, 2020. Påverkan av temperatur och fuktighet på växtparasitära nematoder : förväntade effekter av pågående klimatförändringar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Nematoder är jordens mest förekommande flercelliga djurgrupp, och det finns troligtvis flera miljoner olika arter utspridda över hela världen. Deras spridning och stora antal kan bero på nematodernas betydelsefulla förmåga att överleva vid extrema yttre förhållanden. Växtparasitära nematoder är ansvariga för skördeförluster av jordbruksgrödor i hela världen och är därmed ekonomiskt viktiga skadegörare. Eftersom nematodernas aktivitet och spridningsförmåga beror på flertalet faktorer i deras omgivande miljö kan det vara svårt att förutse skador som de orsakar. Två av dessa yttre faktorer som påverkar växtparasitära nematoder är temperatur och fuktighet. Dessa faktorer påverkas i sin tur av ett mer varierande klimat. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva effekter av temperatur och fuktighet på växtparasitära nematoder samt uppmärksamma eventuell påverkan från klimatförändringar. När temperatur och fuktighet uppnår gynnsamma nivåer för växtparasitära nematoder påverkas deras aktivitet positivt. Samtidigt har växtparasitära nematoder en stor förmåga till att överleva extrema förändringar i både temperatur och fuktighet. Vid förhållanden med låg markfuktighet försämras nematodernas rörelseförmåga då de är beroende av en vattenfilm runt markpartiklarna för att ta sig fram i marken. De kan däremot överleva uttorkning under längre perioder genom att försätta sig i ett vilostadie (diapaus eller anhydrobios) och på så sätt sprida sig längre sträckor via exempelvis redskap och maskiner. Temperaturen påverkar kläckningshastigheten och därmed generationshastigheten. Det är därför viktigt att ta hänsyn till temperatur och fuktighet när en växtföljd ska planeras för att undvika stora skördeförluster.

,

Nematodes are the world’s most common multicellular animals, and there are probably several million different species spread throughout the world. Their dispersal and quantity may depend on the nematodes outstanding ability to survive under extreme external condition. Plant parasitic nematodes cause a decrease in crop yield throughout the world and are therefore economically important pests. It can be difficult to predict the damage they cause since their activity and ability to spread depends on several factors in the surrounding environment. Two of these factors are temperature and moisture. In addition, climate change leads to a more varied climate which affects for example temperature and moisture. The purpose of this study is to describe the effects of temperature and moisture on plant parasitic nematodes through a literature study and also analyse possible effects of climate change on plant parasitic nematodes. The activity of plant parasitic nematodes is positively affected when temperature and moisture reach favourable levels. Plant parasitic nematodes’ have a great ability to survive extreme changes in both temperature and moisture. The mobility of nematodes is reduced in conditions of low soil moisture because they rely on a water film around the soil particles to be able to move in the soil. On the other hand, they can survive dehydration for longer periods by putting themselves in diapause or anhydrobiosis, and thus spread longer distances with the help of tools and machines. Temperature affects the rate of hatching and thus the rate of generation per season. It is therefore important to consider temperature and moisture when planning crop rotation to avoid major crop losses.

Main title:Påverkan av temperatur och fuktighet på växtparasitära nematoder
Subtitle:förväntade effekter av pågående klimatförändringar
Authors:Johansson, Bina
Supervisor:Viketoft, Maria
Examiner:Taylor, Astrid
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:växtparasitära nematoder, temperatur, fuktighet, klimat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15800
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15800
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2020 08:19
Metadata Last Modified:11 Jul 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics