Home About Browse Search
Svenska


Alverbrink, Linnea, 2020. Grönskans plats i den växande staden : en studie av centrala Karlstad. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Världen över pågår en rådande urbanisering. Påföljderna har blivit att befolkningen har ökat i städerna. I Sverige har urbaniseringen lett till att bostadsbrist blivit ett vanligt förekommande fenomen i städerna. För att lösa bostadsbristerna har det blivit allt vanligare att man förtätar städerna. I takt med den växande befolkning och trycket på bostadsmarknaden blir kampen om markanvändningen allt större och grönytor kan komma att tas i anspråk vid exploateringen av städerna. Minskade andelen grönytor i städerna skulle vara problematiskt då grönska spelar en viktig roll för livskvaliteten i staden. Karlstad stod 2018 inför sin största befolkningstillväxt och har sedan dess fortsatt att växa och för att möta bostadsbehovet har förtätning av staden påbörjats. Uppsatsen syftar där av att undersöka grönskan plats i den växande staden, i detta fall i utbyggnationen av Karlstad. Undersökningen visar att Karlstad kommun har arbetat fram strategier för förtätning och grönstruktur som ska utgöra grund för prioritering i planeringen av utbyggnationen i staden. I kommunen ses inte behovet av park- och grönområden och behovet av att förtäta staden som motsättningar i stadsutvecklingen, utan båda behövs för att skapa höga livskvaliteter i staden. Efter granskning av statistik och kommunala styrdokument framkom det att grönytorna har minskat på bekostnad av förtätningen och prioritering tycks ligga i att förtäta staden och grönskans plats kan komma att fortsätta minska i vidare utbyggnation av staden.

,

Worldwide, there is a global movement of urbanization going on. Which has led to that the population of the cities has increased. Because of the urbanization has housing shortages become a common occurrence in Swedish cities. To face this problem urban densification is often used as a method. As the cities gowns it creates pressure on the city spaces, which can lead to loss of urban green spaces. Reducing proportion of green spaces in the city would be problematic as urban green spaces plays an important role in the quality of city life. In 2018, Karlstad had its largest population increase and the population has continued to grow since then. Urban densification is the method used to provide the city whit housing. This bachelor thesis investigates urban green spaces location in the growing city, in this case in Karlstad. The study shows that, Karlstad has devised strategies for densification and green space structure that will form the basis for planning development of the city. In Karlstad the planers of the city sees the need to densify the city and keep it green, because urban green space have several impacts om the quality of life in urban areas and should be addressed in land use planning. After reviewing statistics and documents, it showed that the green space has decreased at the expend of urban densification. The priority seems to lie in densifying the city and there’s a risk that urban green space I Karlstad may continue to decrease in further development of the city.

Main title:Grönskans plats i den växande staden
Subtitle:en studie av centrala Karlstad
Authors:Alverbrink, Linnea
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Wärnbäck, Antoienette and Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:grönstruktur, grönska, förtätning, urbanisering, stadsutveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500048
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500048
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 May 2020 08:27
Metadata Last Modified:20 May 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics