Home About Browse Search
Svenska


Holdo, Tobias, 2020. Wood powder production with a novel milling technology : analysis of specific energy consumption and of the product’s bulk properties. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The interest for lignocellulose biomass has grown strongly in the last decades due to its potential to substitute fossil fuels. Pre-processing of biomass is of-ten needed to enable utilization of its full potential. A common pre-processing step is milling where the biomass is fractionated into wood powder usable for e.g. wood powder combustion. There are a number of problematic factors affecting the utilization of wood powder, such as blockings and bridging, as a result of low density and elongated and irregular particle shapes.
The aim with this study was to, for a novel milling technology, determine and evaluate the specific energy consumption, wood powder bulk- and flow properties together with a comparison of the results from a hammer mill.
This study was carried out by milling of logs and collecting data from wood powder samples. Data from a log mill and a hammer mill’s energy consump-tion, wood powder density and wood powder flowability was collected.
The results show that the log mill consumed least energy, when the blade rotation speed was low in combination with high moisture content and high feeding speed. The wood powder’s tapped densities had an interval of 190-320 kg/m3 respectively 150-260 kg/m3 for the loose density. The Hausner ra-tio had an interval of 1.22-1.32, indicating a good to medium-good flowability.
The conclusions are that the log mill’s specific energy consumption de-creases with increasing moisture content, increasing moisture content de-creases the tapped- and loose density and that the Hausner ratio is showing promising results.

,

Intresset för lignocellulosarik biomassa har ökat de senaste åren på grund av dess potential att substituera fossila bränslen. Förbehandling av biomassa är ofta en nödvändig åtgärd för att möjliggöra dess fulla potential. Ett vanligt processteg är att mala biomassan till pulverform lämpad för exempelvis pul-verförbränning. Det finns ett antal problematiska faktorer som påverkar an-vändningen av träpulver var av blockeringar och överbyggnad, som ett resul-tat av låg densitet och heterogena partiklar, påverkar flödet vid utnyttjande av träpulver.
Syftet med studien var att, för en ny malningsteknik, bestämma och utreda den specifika energiåtgången och träpulvrets bulk- och flödesegenskaper samt att jämföra dessa med resultat från en hammarkvarn.
Studien utfördes genom att mala stockar och att samla in data från pro-verna av det producerade träpulvret. Datamaterial från stock- och hammar-kvarnens energiåtgång, träpulvrets densitet samt träpulvrets flödesbarhet samlades in.
Resultaten visade att stockkvarnen förbrukade minst energi när klingornas rotationshastighet var låg i kombination med hög matningshastighet och hög fukthalt på råmaterialet. Träpulvrets kompakterade densitet hade intervallet 190-320 kg/m3 respektive 150-260 kg/m3 för den lösa densiteten. Hausner ratio hade ett intervall på 1.22–1.32, vilket indikerar en bra till måttligt bra flödesbarhet.
Slutsatserna är att stockkvarnens specifika energiåtgång minskar med ökad fukthalt, ökad fukthalt sänker den kompakterade- och lösa densiteten samt att Hausner ratio uppvisar lovande resultat.

Main title:Wood powder production with a novel milling technology
Subtitle:analysis of specific energy consumption and of the product’s bulk properties
Authors:Holdo, Tobias
Supervisor:Larsson, Sylvia
Examiner:Finell, Michael
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2020:4
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:log mill, hammer mill, tapped density, loose density, hausner ratio, biomass, flowability
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500469
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500469
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest injuries and protection
Language:English
Deposited On:31 Mar 2020 09:37
Metadata Last Modified:18 Aug 2022 13:42

Repository Staff Only: item control page