Home About Browse Search
Svenska


Helsing, Louise, 2020. Challenge test assessing growth potential of Listeria monocytogenes in Eldost. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

The demand for Cypriot Halloumi on the Swedish market has increased. However, more consumers request a similar product with origin from Sweden. This is the reason behind the launch of the Swedish Eldost, a cheese similar to Halloumi but produced in Sweden, from Swedish milk and in an artisanal manner.
Listeria monocytogenes is a pathogenic bacterium that poses a risk in Ready to eat (RTE) products. Since cheese is categorized as an RTE product L. monocytogenes may be of concern. In order to be compliant with current legislation, knowledge about the potential of the products to support or suppress growth of the pathogen is of importance. This study aims to assess the growth potential of L. monocytogenes in Eldost.
The study is conducted using a challenge test assessing the growth potential (δ) of four strains of L. monocytogenes which were artificially inoculated in samples of Eldost. The inoculated samples were stored for a total of 60 days and the growth was monitored at start and end of the test. Three batches were tested in total; every batch was tested for pre-existing L. monocytogenes at start and end.
No pre-existing L. monocytogenes could be found in non-inoculated samples in any of the batches at day 0 and day 60. The results from the inoculated samples indicate that Eldost is able to support growth of L. monocytogenes. The growth potential obtained demonstrated that to be compliant with the stated criteria in the law, a zero prevalence of L. monocytogenes in 25 grams of Eldost when leaving the manufacturer is required.

,

Efterfrågan på Cypriotisk Halloumi har ökat på den svenska marknaden. Dock har konsumenter utryckt en önskan att kunna köpa en svensk variant av Halloumi. Denna efterfrågan låg till grund för lanseringen av Eldost, vilken är en Halloumi-liknande ost producerad i Sverige, på svenska råvaror och tillverkad på ett hantverksmässigt vis.
Listeria monocytogenes är en patogen bakterie som kan vara en risk i ätfärdiga produkter. Då ost faller inom ramen för ätfärdiga produkter kan L. monocytogenes vara en potentiell riskorganism. Rådande lagstiftning gör gällande att insikt i en produkts förmåga att stödja eller inte stödja tillväxt av L. monocytogenes är av vikt. Denna studie har för avsikt att avgöra tillväxtpotentialen för L. monocytogenes i Eldost.
Studien är utförd efter mallen för ett challenge test som avgör tillväxtpotentialen. Fyra stammar av L. monocytogenes inokulerades på konstgjord väg i prover av Eldost. De inokulerade proverna lagrades totalt 60 dagar och tillväxten kartlades vid start och slut av testet. Tre batcher testades totalt och för varje batch testades om L. monocytogenes fanns i proverna redan innan inokulering.
Ingen L. monocytogenes kunde påvisas i de icke-inokulerade proverna i någon av de testade batcherna dag 0 eller dag 60. Resultatet från de inokulerade proverna indikerar att Eldost kan understödja tillväxt. Den tillväxtpotential som erhölls från försöket, visar att för att följa nuvarande lagstiftning ska ingen L. monocytogenes kunna påvisas i 25 gram av Eldost när produkten lämnar tillverkaren.

Main title:Challenge test assessing growth potential of Listeria monocytogenes in Eldost
Authors:Helsing, Louise
Supervisor:Jonsson, Hans and Hedén, Su-Lin
Examiner:Roos, Stefan
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2020:06
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NU002 Rural Development, Livelihoods and Natural Resource Management in Vietnam - Master's Programme (contract education) 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:Eldost, Listeria monocytogenes, halloumi, challenge test, microbiological hazards
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16011
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16011
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:15 Sep 2020 08:54
Metadata Last Modified:16 Sep 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics