Home About Browse Search
Svenska


Kåks, Klara, 2020. Nutida värden i historisk parkmiljö : gestaltningsförslag med syfte att gynna kulturhistoriska, sociala och ekologiska aspekter i restaureringen av Grängshammars engelska park. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Under hösten 2019 har Säters kommun, tillsammans med kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen Dalarna, uttryckt en önskan om att restaurera den engelska parken i Grängshammar, Säters kommun i Dalarna. I detta arbete presenteras ett gestaltningsförslag för en sådan restaurering. Den ordagranna definitionen av begreppet restaurering kan vara problematisk för historiska trädgårdar då de, på grund av växtmaterialets föränderliga karaktär, kan betraktas som pågående processer snarare än statiska objekt. Bakgrundskunskap kring platsens historia är därför viktig för att en restaurering ska ske på ett sätt som värnar om kulturhistoriska värden. Samtidigt som restaureringen av en historisk trädgård har sin utgångspunkt i trädgårdens historia är platsen en del av nutidens sociala och ekologiska system. Gestaltningsförslaget syftar därför till att beakta alla dessa värden i enlighet med designteorin trivalent design. Kulturhistoriska och sociala värden kan betraktas som primära i en restaurering av Grängshammars engelska park, och de ekologiska som sekundära. Arbetets slutsats är trots det att alla värden kan ta plats och samspela i en restaurering av platsen, och att detta i sig kan öka restaureringens sammantagna värde. En vidare slutsats är även att landskapsarkitektens roll i denna typ av projekt är att väga samman och beakta olika typer av värden.

,

During the fall of 2019, the municipality of Säter, in collaboration with the cultural-environmental unit of Länsstyrelsen Dalarna, expressed a wish to restore the English landscape garden of Grängshammar in Säter, Dalarna. This essay presents a design proposal for such a restoration. The literal definition of the concept restoration can, due to the ever-changing form of the plant material, be problematic to use in the context of historical gardens, as they need to be viewed as ongoing processes rather than static objects. Research about the specific garden’s history is therefore fundamental to secure that the restoration is performed in a way that protects cultural-historical values. While the restoration should be based on historical values, the site itself is part of contemporary social and ecological systems. This design proposal’s aim is to simultaneously take cultural-historical, social and ecological values into account, in accordance with the design theory of trivalent design. The cultural-historical as well as the social values can be regarded as the primary values of the restoration, while the ecological values can be regarded as secondary. Despite this, the main conclusion of the essay is that all values can be taken into account and interact in a restoration of the English garden of Grängshammar – and that this approach can increase the overall value of the restoration. Furthermore, one conclusion is that the role of the landscape architect in this type of project is to consider and combine different types of values.

Main title:Nutida värden i historisk parkmiljö
Subtitle:gestaltningsförslag med syfte att gynna kulturhistoriska, sociala och ekologiska aspekter i restaureringen av Grängshammars engelska park
Authors:Kåks, Klara
Supervisor:Persson, Anna and Myhr, Ulla
Examiner:Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:restaurering, historisk trädgård, engelsk landskapspark, Grängshammar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500062
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500062
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Jun 2020 08:24
Metadata Last Modified:03 Jun 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics