Home About Browse Search
Svenska


Berglöf, Gustav, 2020. Do feed-in tariffs promote environmental efficiency among wind farms? : a two-stage LCA + DEA efficiency case study on 75 Danish wind farms. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

It is generally known that wind power has an offsetting effect on emissions by crowding out
fossil dependent energy sources. What has not been studied to any further extent is the
variability in environmental impacts caused by wind turbine erection and manufacturing. Also,
it is not known how economic incentives could affect these impacts. The argument made in this
thesis was that the Danish price-premium feed-in tariff system provides incentives for WF
operators to upscale, as this maximizes profit. Upscaling in turn is hypothesized to reduce the
environmental impacts of the Danish wind farm (WF) fleet. The aim was to investigate whether
the Danish wind subsidization policies indirectly have a positive effect on environmental
efficiency for WFs, and if so, what factors mediate this effect. An environmental and
operational two-stage LCA + DEA (SBM-I) efficiency analysis on a sample of 75 onshore and
offshore Danish WFs was performed. The second stage analysis showed a strong association
between environmental efficiency and feed-in tariffs per MW. There is suggestive evidence that
the main driving factors behind this association are upscaling related variables, as well as
production type. Such that Danish policy makers explicitly want to target environmental impact
reductions of the WF fleet, it is recommended to promote large-scale operations, and preferably
offshore.

,

Det är allmänt känt att vindkraft har en utsläppsminskande effekt när denna energikälla ersätter
fossila energikällor. Något som är mindre beforskat är variabiliteten i miljöpåverkan inom
vindkraften – en variabilitet vars ursprung främst kan härledas till vindkraftverkets
tillverknings- och installationsfas samt lokala förhållanden. Det är inte heller känt i vilken
utsträckning – eller om – subsidier har någon effekt på vindkraftsbetingade miljöpåverkan. I
denna uppsats argumenteras att det danska s.k. relativprisbaserade feed-in-tariffsystemet (sv.
inmatningstariff) har en positiv inverkan på den miljömässiga effektiviteten. Vidare medlas
denna effekt genom de storskalighetsincitament som denna subventionstyp skapar. Syftet
bakom uppsatsen var att undersöka de hypotiserade positiva miljömässiga externa effekter som
orsakas av detta subventionssystem – och om evidens för denna effekt finns, undersöka vilka
exogena faktorer som påverkar den miljömässiga effektiviteten för vindkraftsparker. En
miljöinriktad och en verksamhetsinriktad effektivitetsberäkning, kallad two-stage LCA + DEA,
genomfördes på sjuttiofem land- och havsbaserade danska vindkraftsparker. Den statistiska
analysen gav indicier för en stark association mellan feed-in-tariffer per MW och miljömässig
effektivitet. Ytterligare fanns indikativ för att den medlande effekten är graden av storskalighet,
liksom produktionstyp (havsbaserad vindkraft är mer miljömässigt effektiv). Om danska
beslutsfattare önskar att specifikt inrikta sig mot att minska vindkraftsflottans miljöpåverkan
rekommenderas att premiera havsbaserad vindkraft och storskalighet i både turbin- och
parkstorlek.

Main title:Do feed-in tariffs promote environmental efficiency among wind farms?
Subtitle:a two-stage LCA + DEA efficiency case study on 75 Danish wind farms
Authors:Berglöf, Gustav
Supervisor:Addisu Adamie, Birhanu
Examiner:Rommel, Jens
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1299
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:DEA, efficiency, environmental efficiency, feed-in tariff, operational efficiency, renewable energy, subsidy, wind power
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16206
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16206
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:15 Oct 2020 09:08
Metadata Last Modified:16 Oct 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics