Home About Browse Search
Svenska


Bergström, Linnéa, 2020. Skötselplan och ekologi för tre rödlistade kärlväxter på SLU:s mark, Ultuna. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Den biologiska mångfalden är viktig ur flera perspektiv men nu är den hotad. Över 400 arter av kärlväxter är rödlistade och det drabbar även t.ex. humlor, bin och fjärilar. Med sin inriktning mot hållbarhet har SLU ett ansvar för de rödlistade kärlväxter som växer på deras mark vid Ultuna. Ultuna, som har en lång jordbrukshistoria, har flera olika biotoper där totalt 14 rödlistade kärlväxtarter är rapporterade på Artportalen. Denna studie har fördjupat sig på tre av dessa arter, backsippa, sanddraba och desmeknopp. Det gjordes en insamling av data om arterna och därefter inventerades markerna. Resultatet jämfördes med tidigare rapporterade inventeringar i Artportalen. Det var svårt att konstatera om de tre arterna hade ökat eller minskat i antal under åren för det fanns för få rapporter att jämföra med. Däremot kan skötseln av markerna där arterna växer förbättras. På platserna där desmeknopp växer bör inte gräset klippas när arten blommar, det gäller även ett av sanddrabans lokaler. På kullen där både sanddraba och backsippan växer bör det sättas in slåtter. Vid gravkullarna där backsippan växer bör tallen avverkas.

,

Biodiversity is important from several perspectives, but now it is threatened. Over 400 species of vascular plants are red-listed, and this as well affects bumblebees, bees, and butterflies. SLU has with their focus on sustainability a responsibility for the red-listed vascular plants that grow on their property at Ultuna. Ultuna, which has a long agricultural history, host 14 red-listed species which are reported on the Artportalen. This study has focused on three of these species, Pulsatilla vulgaris subsp. vulgaris, Draba nemorosa, and Adoxa moschatellina. Literature research was done on the species and later the fields were inventoried. The result was compared with previously reported inventories in the database Artportalen. It was difficult to determine if the population size of the three species have increased or decreased in number as there are few reports. On the other hand, the management nearby the species can be improved. While Adoxa moschatellina is flowering the lawn should not be cut. On the field were Draba nemorosa and Pulsatilla vulgaris subsp. vulgaris grow the grass should only be cut once in the fall. At the mound were Pulsatilla vulgaris subsp. vulgaris grows one large Pinus sylvestris should be taken away.

Main title:Skötselplan och ekologi för tre rödlistade kärlväxter på SLU:s mark, Ultuna
Authors:Bergström, Linnéa
Supervisor:Thor, Göran
Examiner:Hartman, Göran
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:SLU, rödlistade kärlväxter, ekologi, skötselplan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16130
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16130
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:07 Oct 2020 10:43
Metadata Last Modified:08 Oct 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics