Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Tora, 2020. Socialt kapital och dess betydelse för förmågan att utvecklas : en studie om socialt kapital i form av samarbete mellan livsmedelsproducerande företag i Fjärdhundraland. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
229kB

Abstract

Den här kandidatuppsatsen inom ämnet landsbygdsutveckling syftar till att undersöka hur socialt kapital i form av samarbete och nätverk bidrar till små, livsmedelsproducerande företags förmåga att utvecklas, och på så sätt kunna möta en efterfrågan på lokal mat. Jag har genom en kvalitativ metod undersökt företag som är verksamma och medlemmar i Fjärdhundraland ekonomiska förening och från min studie framgår att mina informanter märker av ett extra stort intresse för deras produkter under den pågående coronapandemin, men att det även i vanliga fall är hög efterfrågan. Hur ska de göra för att kunna bemöta den efterfrågan? Kan socialt kapital hjälpa dem att utveckla sina företag för att kunna göra det, och i så fall hur? Vidare förs också en diskussion om hur det sociala kapitalet i Fjärdhundraland kan anses göra nytta för områdets utveckling i stort.
Analysen visar att socialt kapital får betydelse för företagarna genom att samarbeten inleds, kunskapsöverföring underlättas och förväntningar uppstår som bidrar till att nätverket upprätthålls. De här aspekterna bidrar således till att ett utrymme för verksamheter att utvecklas och etableras i uppstår, vilket i sin tur bidrar till en levande landsbygd.

,

This bachelor thesis in rural development aims to examine in what ways social capital in the form of cooperation and networking contribute to small, local food producing entrepreneurs’ ability to develop their business to meet the demand on locally produced food. I have through qualitative research examined businesses that are active members in Fjärdhundraland cooperative society, and my study shows that local food is in high demand, especially during the corona pandemic. How can my informants meet this demand? Is social capital helpful for them to develop their business to meet the demand, and if so, in what ways? Furthermore, it is a discussion on in what ways social capital in Fjärdhundraland can contribute to rural development in the area.
The analyse shows that social capital contribute to the local businesses by helping them engage in cooperation with other entrepreneurs. Furthermore, knowledge is transferred between them and expectations are developed that contribute to the maintaining of the network. Consequences for the area can therefore be said to be a space for more businesses to establish in the area, which is contributing to a thriving rural area.

Main title:Socialt kapital och dess betydelse för förmågan att utvecklas
Subtitle:en studie om socialt kapital i form av samarbete mellan livsmedelsproducerande företag i Fjärdhundraland
Authors:Jonsson, Tora
Supervisor:Beckman, Malin
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:socialt kapital, samarbete, sociala nätverk, lokalproducerad mat, Fjärdhundraland, lokala företagare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500117
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500117
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Cooperatives
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2020 08:04
Metadata Last Modified:11 Jul 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics