Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Linus, 2020. Hur förändringsarbeten påverkar den psykosociala hälsan – ett exempel från skogsbranschen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det svenska skogsbruket sysselsätter idag cirka två procent av Sveriges arbetande befolkning. Från skogen kommer förnyelsebar råvara som i framtiden sannolikt kommer att bli ännu mer eftertraktad. I skogen finns många intressenter så kraven är höga från stat, markägare, miljörörelse och kunder. För att kunna möta dessa krav och vara effektiva så behöver företagen vara flexibla och genomgå omfattande förändringar. Det ställs höga krav på personalen i skogen. Som inspektor eller virkesköpare skall du vara anpassningsbar och självgående. Personal i dessa yrkesroller känner ofta stress, tidsbrist och har ofta små möjligheter att påverka sin arbetssituation.

Syftet med studien var att få bättre kunskap om hur personalens psykiska och fysiska hälsa påverkas av förändringsarbeten, före och under processen. Vidare undersöktes hur personer i ledande ställning ser på hur förändringsarbeten bör ledas. Arbetet har genomförts i samarbete med Holmen Skog.

I undersökningens första steg deltog sex medarbetare på Holmen Skog i en telefonintervju. Tidsåtgången var cirka 30 minuter per intervju och respondenterna hade arbetat i minst tre år på företaget när undersökningen genomfördes. I studiens andra steg intervjuades tre personer i ledande ställning på företaget. Denna del genomfördes som en par-intervju ansikte mot ansikte och tog ca 1,5 timmar.

Resultatet som framkom var att förändringsarbetenas påverkan på personalens välmående generellt var begränsad. Inställningen till förändringsarbetet var ofta positiv eller likgiltig med undantag för någon enstaka person i studien som ansåg det vara jobbigt. Respondenterna ansåg att förändringsledaren så fort som möjligt ska komma ut med information, motivera skälen till förändringen samt vara lyhörd för synpunkter.

Personerna i ledande position som intervjuades i studien tror att framtidens stora förändring kommer att vara ett samhälle som flödar över av information. Vidare tror de på en ”funktionalisering” med större grad av specialisering för de skogliga tjänsterna. Arbetsuppgifterna blir mer specifika för att öka effektiviteten i varje del. Ledarna ansåg att för att kunna genomföra en bra förändring så bör företagen sträva efter att ha en förändringsbenägen företagskultur. Det gäller att ha en hög mångfald bland personalen, att föregå med gott exempel och gynna olikheter samt att vara lyhörd för åsikter och rekrytera rätt personer. Samtliga dessa delar ansågs som viktiga för att bygga en förändringsbenägen kultur och öka förändringsbenägenheten hos personalen.

,

In the forestry sector approximately two percent of the Swedish employees are found. The forest provides plenty of renewable resources. In the future the demand probably will increase. The personnel in the sector are often under tough pressure. Common characteristics needed from the individuals is quick adaption and to be self-propelled. The employees often feel high levels of stress, time constraints and petty opportunities to change their work situations.

The purpose of this study is to get better knowledge in how changes within the organization affects the psychological and physical health of the employees, during and before the change process. Also an additional study tried to understand how staff in leading position see future changes and how changes best should be led. The study is carried out in collaboration with Holmen Skog.

In the study six employees took part. They were interviewed via phone. The leaders on the other hand were interviewed at personal meetings.

The result indicates that changes only have a minor effect on the employees. The attitude was often positive or indifferent except for someone who found it hard. If the change work is performed during a busy period, stress reactions are common. To perform a good change work the leader as quickly as possible should provide the employees with information relevant to the upcoming change. Also a leader should be responsive, and at an early stage firmly establish the change. These actions will help the employees to accept the change and feel good about it.

The leaders believes that in the future, the society will be flooded by information. They also believe in a more strictly functionalization of the roles. To implement a change work the company actively should create a change prone culture. A high diversity among the employees and leaders providing good examples, who favors differences, and recruitment of the right individuals are all important components for successful changes within the organization.

Main title:Hur förändringsarbeten påverkar den psykosociala hälsan – ett exempel från skogsbranschen
Authors:Lindberg, Linus
Supervisor:Stenhag, Staffan
Examiner:Törnblom, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2020:27
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:förändring, psykologi, skogsbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16037
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16037
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Occupational diseases and hazards
Language:Swedish
Deposited On:02 Sep 2020 07:17
Metadata Last Modified:03 Sep 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics