Home About Browse Search
Svenska


Brånsjö, Elin, 2020. Odling av okra i Sverige : förutsättningar och kulturåtgärder för kommersiell produktion. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Department of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
423kB

Abstract

Det här arbetet undersöker möjligheten att odla okra, Abelmoschus esculentus, för kommersiell produktion i Sverige. Arbetet har genomförts som en litteraturstudie och information om växtens biologi och odlingskrav har sedan jämförts med odlingsförhållandena i Sverige. Förslag på åtgärder och odlingssystem har sedan presenterats.

Av resultatet har framkommit att okra kräver minst 20 ºC för normal utveckling och minimitemperaturen under odlingsperioden är 10 ºC. Den utdragna skördeperioden innebär att växten kräver en relativt lång odlingssäsong för att uppnå lönsamhet. Okras odlingskrav kan inte uppfyllas på friland, men produktion i odlingstunnel eller växthus skulle kunna ge ett lämpligt odlingsklimat. Då många av de studier som har gjorts på okraodling ej är applicerbara i svenskt klimat, och okraodling i växthus är ett närmast outforskat område, behövs dock fler praktiska studier där de lokala förhållandena i tunnelodling och respons i växthusmiljö undersöks.

,

This study investigates the possibility of growing okra, Abelmoschus esculentus, in Sweden for commercial production. The study was carried out as a literature study, and information about the biology and culture requirements of the plant was compared with the cultivation conditions in Sweden. Proposals for measures and cultivation systems have then been presented.

The results showed that okra needs at least 20 ºC for normal development, and that its minimum temperature requirement during cultivation is 10 ºC. The prolonged harvest period means that the crop requires a relatively long growing season to reach profitability. The cultivation requirements of okra cannot be met on open field conditions in Sweden, but production in high tunnel or greenhouse could provide a suitable climate for the crop. Since many of the previous studies on the cultivation of okra are not applicable on Swedish climate conditions, and okra cultivation in greenhouses is an area of research in need of further exploration, more practical trials where local conditions in high tunnel and response to cultivation in greenhouse environment are needed.

Main title:Odling av okra i Sverige
Subtitle:förutsättningar och kulturåtgärder för kommersiell produktion
Authors:Brånsjö, Elin
Supervisor:Khalil, Sammar
Examiner:Rosberg, Anna Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Abelmoschus esculentus, Hibiscus esculentus, odlingsförhållanden, odlingskrav
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15699
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15699
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2020 13:14
Metadata Last Modified:02 Jul 2020 04:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics