Home About Browse Search
Svenska


Nordström, My and Hård, Karolin, 2020. Att iscensätta naturupplevelser : ett utforskande gestaltningsarbete om människors relation till natur. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF
39MB
[img] PDF (Komprimerad läsversion)
15MB

Abstract

Samhällets dualistiska attityd skiljer ofta människa från djur, stad från natur, stadsliv från naturliv, vilket gör att relationerna mellan människan och naturen är bristande. Världsbilden och värderingarna bygger bland annat på den naturkontakt som erbjuds i vardagslivet samt hur naturen kommuniceras. Direkta möten med och erfarenheter från natur kan bidra till goda relationer och förståelse för människans samexistens med omvärlden. Men de politiska ideal om friluftsliv som har dominerat sedan 50-talet, präglar vistelse i natur så att motiven begränsas till folkhälsa, självförverkligande eller tävling. Naturens egenvärde är allt för ofta underrepresenterat.

Bortsett från den traditionella och organiserade vistelsen i natur finns alternativa förhållningssätt. Även estetiska och sinnliga upplevelser kan bjuda in till ekologisk läskunnighet och förståelse för miljöns relevans och makt över våran tillvaro. Det här arbetet experimenterar med människors sinnesintryck och vardagliga fokus för att erbjuda möten med och rikta uppmärksamheten till naturen. Metoder från konsten och teater har inspirerat till ett utforskande arbete om hur konstnärlig gestaltning kan påverka människors relationer till natur, med fokus på upplevelsen.

Under arbetet utvecklades en metod som prövades i fyra olika landskap, för att undersöka essensen av upplevelser i natur. Därefter gestaltades och regisserades två konstnärligt utformade naturupplevelser i urban miljö. Fullskaliga skisser gjorde det möjligt att leva sig in i och diskutera hur kropp och sinne påverkas i mötet med de iscensatta naturupplevelserna och hur de bidrog till att uppmärksamma natur eller samtida förhållningssätt till natur. Arbetet är ett exempel på hur landskapsarkitekter konstnärligt kan gestalta och regissera tillfälliga landskap och upplevelser inspirerade av naturen. Förhoppningen är att experimenten kan bidra till emotionella upplevelser som främjar moralen kring naturen. En förhoppning är att de gestaltade naturupplevelserna kan utgöra en länk mellan människa och natur i staden, samt öppna upp för alternativ till det traditionella friluftslivet.

,

The western worlds attitude to nature causes a profound lack in connection between humans and nature. There are tendencies that define humans as superior to nature, which means a hierarchical order where nature is controlled and used as a resource by humans. This leads to a dualistic approach that separates people from the nature. When planning for experiences in nature the motives often refer to public health, self-realization or sports in standardized recreational green areas. The ideals behind planning of Swedish outdoor recreation goes back to the 1950s and are rarely questioned.

However, as an alternative to these conventional planning methods, this thesis discusses artistic approaches and sensory experiences to rebuild an emotional relationships to nature. Artistic experiences, such as dance, light or sound installations, can be communicative tools and affect multiple senses. It can open up for identification, deeper understanding and teach about ecological relationships, beyond verbal communication. Within performance this is explained as an architectonic environment or a storytelling that takes an audience through and experience, so that one reaches an immersive state of mine.

Inspired by methods from land art and theatre that focus on exploring the essence of an experience, we use the concepts of dramaturgy and immersion as tools in an explorative study on how to use artistic design to affect and enhance people’s awareness. To be able to analyze and draw conclusions about what defines experiences a method was developed to study encounters with four different landscapes. The result of this thesis is two full scale sketches of temporary experiments that offer a connection with nature in an urban context. Using full-scale sketches enabled a discussion and presumptions about how both body and mind are affected in the encounter with experiences of artificial nature. The result of this thesis argues that aesthetic methods can be used to create emotional relationships to a certain phenomenon of environment. The experiments showed how landscape architects can contribute to an immersive experience that could enhance and improve our ethical and moral values. An aim has been to create a link between human and nature and to introduce alternative approaches in the planning of outdoor life.

Main title:Att iscensätta naturupplevelser
Subtitle:ett utforskande gestaltningsarbete om människors relation till natur
Authors:Nordström, My and Hård, Karolin
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:Rabenius, Gudrun and Oles, Thomas and Ahrland, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:naturupplevelse, friluftsliv, konstnärlig gestaltning, tillfällig landskapsarkitektur, immersiva upplevelser, immersion, dramaturgi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500046
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500046
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 May 2020 08:13
Metadata Last Modified:12 May 2020 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics