Home About Browse Search
Svenska


Mild, Erika, 2020. The Oatly Way : en fallstudie av Oatlys marknadsföring i relation till hållbar utveckling. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics


Full text not available

Abstract

Livsmedelsindustrin är en bidragande faktor till vilket klimatavtryck vi gör i samhället. Konsumenter blir allt mer medvetna om att våra kostvanor påverkar miljön, och väljer därför att övergå till en mer vegetariskt eller vegansk livsstil.
Konkurrensen bland livsmedelsmärken är hård då konsumenters preferenser för olika livsmedel är föränderlig, och handel sker inte alltid uteslutande utifrån pris. Det ökande medvetandet angående miljöfrågor hos konsumenterna sätter allt högre krav på producenterna att leverera utefter konsumenternas önskemål. Därför blir det av intresse att betrakta hur ett livsmedelsföretag arbetar med marknadsföring. Syftet med studien är att kritiskt granska en marknadsföringsstrategi inom livsmedlesbranchen i relation till hållbar utveckling.
Fallstudieföretaget i denna studie är livsmedelsföretaget Oatly. Vidare är studien kvalitativ, där data har samlats in i form av semistrukturerade intervjuer ifrån två forskningsorganisationer som arbetar med hållbar utveckling. Studiens slutsats är att företag som arbetar med hållbarhetsfrågor och kommunicerar detta genom sin marknadsföring bör öka sin förståelse kring hur företagets agerande på alla plan kommunicerar vad företaget står för.

,

The food industry is a contributing factor affecting the environment in our community. Consumers are even more aware of how eating habits affect the environment and therefore are choosing to change to more of a vegetarian or vegan lifestyle.
Competitiveness between food brands in the food industry is fierce as consumer preferences are continually changing so that buying is not just about the price. The increasing awareness relating to environmental issues amongst consumers puts a much higher demand on producers to produce according to the consumers wishes. It therefore becomes interesting to consider how food companies do their marketing. The purpose of the study is to increase the understanding if the critical challenges that food manufactures face and their marketing strategies in relation sustainable to sustainable development.
The company in this case study was Oatly. This particular study was qualitative where data has been collected in the form of semi structured interviews from two research organisations working with sustainable development. The conclusion of the study’s was that companies who work with sustainability issues and communicate this through marketing should increase their understanding of how a company’s actions at all levels communicate what they stand for.

Main title:The Oatly Way
Subtitle:en fallstudie av Oatlys marknadsföring i relation till hållbar utveckling
Authors:Mild, Erika
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1344
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:marknadsföring, livsmedelsföretag, mervärde, hållar utveckling, marknadsföringsstrategier, corporate branding, product branding
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17495
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17495
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:01 Feb 2022 12:17
Metadata Last Modified:02 Feb 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics