Home About Browse Search
Svenska


Feltenmark, Tilda and Krantz, Malin, 2020. Övervikt hos svenska utställningshundar : prevalens och association med utställningsresultat. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Övervikt är idag ett vanligt problem hos hundar. I en studie från 2018 bedömdes
30 % av Sveriges hundar vara överviktiga. Övervikt är kopplat till många
hälsoproblem som negativt påverkar både livslängd och livskvalité. Studier har
tidigare visat att ägare ofta underskattar hullet på sina hundar. Huvudmålet med den
här studien var att undersöka prevalens av övervikt hos några av de populäraste
hundraserna på en svensk hundutställning. Ytterligare ett mål var att undersöka om
hullet hade en association med hundarnas resultat i utställningen. I Sverige har inga
liknande studier utförts tidigare.

I den här studien hullbedömdes 124 hundar från åtta olika raser med hjälp av
en niogradig body condition score skala (BCS) där de hundar med BCS≥6 räknades
som överviktiga. Av de hundar som hullbedömdes hade 34 % ett BCS på ≥6.
Labrador retriever, Golden retriever och Fransk bulldogg/Mops var de raser med
högst prevalens av övervikt och var också de raser med högst BCS (medelvärde
5,6-5,7) jämfört med andra bedömda raser. Whippets hade lägst BCS (medelvärde
4,8). Studien kunde inte hitta någon association mellan hull och
utställningsresultat.

Enligt den här studien var prevalensen av övervikt bland utställningshundar
väl överensstämmande med den uppskattade andelen överviktiga hundar i Sverige.
En betydande proportion av utställningshundarna var överviktiga och det fanns
tydliga skillnader i prevalens av övervikt mellan olika raser, där retrievers och
brakycefala raser var de raser med högst prevalens av övervikt. Hundägare,
uppfödare och domare av dessa raser bör göras extra medvetna om
överviktsproblematiken för att kunna verka preventivt och undvika övervikt och
dess kopplade hälsorisker. Inga indikationer på premiering av överviktiga individer
sågs i denna studie, men eftersom studien endast innefattar ett litet urval av Sveriges
utställningshundar kan resultaten inte rakt av extrapoleras till Sveriges
utställningshundar. Fler och mer omfattande studier krävs för att kunna dra mer
generella slutsatser om utställningshundars hull, förekomst av premiering av
överviktiga individer inom andra raser än de som studerats i den aktuella studien.
Detta för att få en bättre helhetsbild av överviktsituationen för utställningshundar i
Sverige.

,

Overweight is a common problem among dogs nowadays. A study published in
2018 estimated that 30 % of Swedish dogs were overweight. Overweight in dogs is
related to a multitude of health problems that negatively affect both lifespan and
quality of life. Studies have shown that owners tend to underestimate the body
condition of their dogs. The main objective of this study was to investigate the
prevalence of overweight among some of the most popular dog breeds competing
in a Swedish dog show. A secondary objective was to evaluate if body condition
and the results in the dog show were associated. This is the first study of this kind
to be conducted in Sweden.

In this study, 124 dogs of eight different breeds were investigated with
regards to body condition score (BCS) on a scale of 1-9 where a BCS ≥6 was
considered overweight. Of the dogs that participated in the study 34 % had a BCS
of ≥6. Labrador retriever, Golden retriever and French bulldog/Pug were the breeds
with the highest prevalence of overweight and were also the breeds with the highest
BCS (mean BCS 5,6-5,7) in comparison with the other breeds that participated in
this study. Whippets was the breed with the lowest BCS (mean BCS 4,8). This study
could not identify an association between BCS and dog-show results.

According to this study, the prevalence of overweight among show dogs was
consistent with the estimated prevalence of overweight in the Swedish dog
population. A large portion of the investigated dogs were considered to be
overweight. There was a clear breed difference where retrievers and brachycephalic
breeds showed the highest prevalence of overweight. Dog owners, breeders and
judges of those breeds should be made aware of the overweight problem to be able
to prevent and avoid overweight and its associated health problems. No indication
of favouring overweight individuals in the dog-show competition could be
identified in this study. However, the study comprises only a small selection of
Swedish show dogs and the results cannot be extrapolated to Swedish show dogs.
In order to draw more definitive conclusions regarding body condition of Swedish
show dogs and its association with dog-show results further studies are required.

Main title:Övervikt hos svenska utställningshundar
Subtitle:prevalens och association med utställningsresultat
Authors:Feltenmark, Tilda and Krantz, Malin
Supervisor:Söder, Josefin
Examiner:Truelsen Lindåse, Sanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:fetma, hund, hundutställning, rasstandard, utställningsresultat, övervikt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15675
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15675
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2020 06:44
Metadata Last Modified:25 May 2021 23:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics