Home About Browse Search
Svenska


Holgersson, Linus, 2020. Mjöldryga (Claviceps purpurea) : ett ökande problem i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

[img]
Preview
PDF
817kB

Abstract

Mjöldryga orsakas av den ascomykota svampen Claviceps purpurea. Mjöldryga har lett till flera massförgiftningar genom historien på grund av de svampgifter som bildas i svampens sklerotier. Svampen bildar sklerotier vilka är mjöldrygans övervintringsstadie. Sklerotierna gror på våren och bildar sporer som kan infektera nybildade, obefruktade blommor. Claviceps purpurea kan angripa runt 400 olika gräsarter och har de flesta gräs i Sverige som värdväxt. Gifterna som bildas av svampen är av typen alkaloider som kan leda till hallucinationer och kallbrand. Enligt Haarmann et al. (2009) har man sen 1800-talets mitt trott att alkaloidhalterna i skörden var helt korrelerade till antalet sklerotier, men senare studier har visat på att detta inte alltid är givet då man har hittat spannmålspartier med höga nivåer av alkaloider i utan att man sett några sklerotier (Ruhland & Tischler, 2008). Diskussioner om att sänka de tillåtna alkaloidhalterna i spannmål har förts i EU, men i februari 2020 tog man beslut att skjuta upp beslutet till 2021. Innan har det inte funnits något gränsvärde för alkaloider men för sklerotier. Förslaget är om en sänkning av gränsvärde för sklerotier och alkaloider (Pettersson, 2020, pers. komm.). Mjöldryga har blivit ett större problem på senare år i Sverige, och under 2019 förekom ovanligt mycket mjöldryga (Persson, 2020). Detta ställer nya krav på rensning till livsmedel, animalieproduktion och utsäde.

,

Ergot is a plant disease caused by Claviceps purpurea, a fungus belonging to the phylum ascomycota. Ergot forms sclerotia which are the overwintering stage. The sclerotia germinates in the spring and produce spores that can infect newly formed and unfertilized flowers. Claviceps purpurea can attack around 400 different grasses and it has most of the grasses in Sweden as host plants. Ergot has led to mass poisonings throughout history because of the toxins formed in the sclerotia. These alkaloid toxins are formed in the sclerotia and can lead to hallucinations and gangrene in mammals. Since the middle of the 1800s it has been believed that the alkaloid levels in cereals were fully correlated with the number of sclerotia (Haarmann et al. 2009), but later studies have shown that this is not always the case since high levels of alkaloids have been found in cereal lots without any sclerotia. Lowering the allowed alkaloid levels in food and feed have been discussed in the EU, but in February 2020 it was decided to launch the current levels to 2021 (Arcella et al, 2017). Ergot has become an increasing problem in recent years in Sweden and in 2019 there was an unusual amount of ergot (Pettersson, 2020, pers. comm.). This puts new demands on cleaning cereals from ergot that are used in food, animal feed and as seed.

Main title:Mjöldryga (Claviceps purpurea)
Subtitle:ett ökande problem i Sverige
Authors:Holgersson, Linus
Supervisor:Andersson, Björn and Friberg, Hanna
Examiner:Karlsson, Ida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
Keywords:Mjöldryga, Claviceps purpurea, mykotoxin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16043
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16043
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2020 06:09
Metadata Last Modified:22 Sep 2020 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics