Home About Browse Search
Svenska


Annersten, Elis, 2020. Lek med cykeltema : designriktlinjer för trafiklekplatser. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
606kB

Abstract

En ökad cykling är positivt för miljön och folkhälsan samt för att skapa mer attraktiva och trafiksäkra städer. För barn och unga är cykling en viktig källa till fysisk aktivitet men också för ökad rörelsefrihet. Barn och ungas cykling har dock minskat de senaste decennierna. Ett verktyg i arbetet för att bryta denna negativa trend kan vara att satsa på så kallade trafiklekplatser vilket några svenska kommuner har valt att göra. Dessa lekplatser är uppbyggda som trafikmiljöer i miniatyr och tanken är att möjliggöra övning på cykel i en trygg och god lekmiljö. Det framstår dock som oklart hur konceptet med trafiklekplatser kan tänkas främja barn och ungas cykling och skapa lekmiljöer av hög kvalitet. Därför har en litteraturstudie kring lekplatsers kvalitet och barns cykling genomförts. De samlade kunskaperna har sedan sammanställts i sju designriktlinjer för trafiklekplatsers utformning. Riktlinjerna föreslår bland annat en förändring av trafiklekplatsens strategi för utbildning samt att lekplatsens hårdgjorda ytor bör kontrasteras med många naturelement och integreras i det platsspecifika landskapet. Nya typer av cykelutmaningar kan också erbjudas för att locka fler ungdomar.

,

Increased levels of bicycling is positive for the environment and public health as well as for creating more attractive and traffic-safe cities. For children and adolescents, bicycling is important for increased physical activity and independent mobility. However, bicycling among children and adolescents has decreased in recent decades. One way to prevent this negative trend may be to invest in socalled traffic playgrounds, which some Swedish municipalities have chosen to do. These playgrounds are built as miniature traffic environments and the idea is to enable bicycle exercise in a safe and attractive play environment. However, it seems unclear how the concept of traffic playgrounds could conceivably promote bicycling among children and adolescents and create high-quality play environments. Therefore, a literature study on the quality of playgrounds and children's bicycling has been carried out. The accumulated knowledge has been compiled into seven design guidelines for traffic playgrounds. The guidelines suggest, among other things, a change in the traffic playground's educational strategy and that the playground's hardened surfaces should be contrasted with many natural elements and integrated into the site-specific landscape. New types of bicycle challenges could also be offered to attract more adolescents.

Main title:Lek med cykeltema
Subtitle:designriktlinjer för trafiklekplatser
Authors:Annersten, Elis
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:trafiklekplats, lekplatskvalitet, designriktlinjer, cykling, barn, unga
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500065
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500065
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Jun 2020 06:37
Metadata Last Modified:13 Jun 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics