Home About Browse Search
Svenska


Kihlgren, Ida, 2020. Optimerad aptering av sågtimmer efter skanning av trädstammar i datortomograf. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
472kB

Abstract

Allt sågtimmer i Sverige hanteras enligt sortimentsmetoden, vilket innebär att apteringen görs i
skogen. Studiens syfte var att undersöka potentialen till att öka rundvirkets värde genom att aptera
stammarna efter skanning i en datortomograf på sågverket. Dataunderlaget var skannade stockar
från slutavverkning och gallring som sammanfogades till de ursprungliga stammarna. Genom att
optimera apteringen av totalt 360 stammar och därefter såga dem i ett sågsimuleringsprogram kunde
den potentiella värdeökningen av rundvirke jämfört med ursprunglig aptering beräknas.

Resultatet visade att värdet för slutavverkningsstammar av tall ökade med 12%, gran 9% och
gallringsstammar av tall ökade med 17%. Optimeringen minskade stockmedellängden och
sågutbytet ökade. Den sågade varans volym av tall från slutavverkning ökade med 11%, gran 13%
och gallringsvirket ökade med 16%.

Värdet av den förbrukade timmervolymen i den svenska sågverksindustrin skulle potentiellt
kunna öka med 4,1 miljarder kronor/år, utan hänsyn taget till de ökade kostnader som blir till följd
av helstamsuttag. De ökade kostnaderna skulle kunna minskas genom att aptera längre stockar
istället för helstam. Vid en stocklängd på maximalt åtta meter skulle befintliga transportfordon
kunna användas. Analysen visade att största delen av stammarnas värde fanns inom åtta meter från
roten. De två första optimala stockarna av en stam var tillsammans genomsnitt 6,0 - 6,4 m långa.
Slutsatsen är att det finns stor potential till att öka trädstammars värde genom att förflytta den slutliga
apteringen till efter att i alla fall den första delen av stammens insida blivit känd.

,

All the harvested saw timber in Sweden are handled with the cut-to-length method. That means that
the bucking are performed in the forest. The aim with this study was to investigate the potential for
increased value of timber by bucking the stems after computed tomography scanning at the saw mill.
The used data was scanned logs from final cut stands and thinned stands. By optimize the bucking
of the stems and thereafter saw them in a saw simulation program, the potential increase of timber
value for the harvested volume compared to the original bucking could be calculated.

The results showed that the value of the pine stems from final cut increased by 12%, spruce by
9% and the stems from the thinnings increased with 17%. The optimization decreased the average
log length and the sawing yield increased. The sawn volume from the pine stems (final cut) increased
with 11%, spruce with 13% and pine from thinnings with 16%.

Without considering the increased costs that results from whole stem harvest, a general
calculation showed that the saw mill industry’s total consumption of timber could increase in value
with 4.1 billion Swedish crowns. The expected increased costs could be limited by bucking longer
logs instead of harvest the whole stem. With for example eight meters log length the available
transport equipment could be used. The analysis showed that major part of the stem value are within
the first eight meters of the stem. The first two optimized logs from a stem was in average 6.0 – 6.4
meters long. The conclusion of the study is that there is a large potential to increase tree stems value
by transfer the final bucking to after at least the first part of the stems’ inside are known.

Main title:Optimerad aptering av sågtimmer efter skanning av trädstammar i datortomograf
Authors:Kihlgren, Ida
Supervisor:Nordfjell, Tomas
Examiner:Lindroos, Ola
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2020:11
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:stocklängd, CT, sågverk, Saw2003, tallstambank, furustambank, granstambank
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15647
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15647
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:16 Jun 2020 12:04
Metadata Last Modified:17 Jun 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics