Home About Browse Search
Svenska


Ståhlberg, Kajsa, 2020. Faktorer som påverkar proteinnedbrytning och kväveeffektivitet hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
489kB

Abstract

Svenska mjölkkor utfodras idag med en stor andel protein för att upprätthålla en hög
mjölkproduktion. Protein är ett viktigt näringsämne som bland annat stimulerar syntes av mjölk. För
att säkerställa en hög mjölkavkastning finns det en risk att mjölkkon överutfodras med protein som
inte kan utnyttjas. Det överskott av protein som inte kan brytas ner och absorberas av kon orsakar
stora ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Det finns därmed en tydlig anledning att förbättra
kväveeffektiviteten hos kor.

Den största delen av fodret bryts ner i våmmen och bildar mikrobiellt protein av våmmens
mikroorganismer. Mikrobproteinet innehåller alla essentiella aminosyror som kon behöver. Det
våmstabila proteinet passerar våmmen opåverkat och absorberas i tunntarmen. Andelen utnyttjat
kväve ökar vid en sänkning av råproteinhalten i foderstaten. För att förbättra kväveutnyttjandet kan
även andelen våmlösligt protein minskas. Smältbarheten på protein kan minskas genom att reducera
andelen lösligt protein, genom exempelvis förtorkning av grovfoder innan ensilering.
Värmebehandling, ökad passagehastighet och användning av grödor som innehåller tanniner kan
också minska fodrets smältbarhet. Genom stort fokus på gårdens egen odling av ett högkvalitativt
grovfoder kan behovet av proteinkraftfoder minska. Nedbrytningen av protein sker främst av
bakterier men även av protozoer i våmmen. Bakterier verkar vara mer effektiva på att bryta ner
protein och utnyttja kväve än protozoer. Kväveeffektiviteten kan indikeras med hjälp av ureahalten
i mjölk. Pågående forskning sker för att kunna skatta individuellt foderintag, exempelvis med MIRanalys, vilket gör att kväveeffektiviteten skulle kunna skattas på ett säkrare sätt.

,

Swedish dairy cows are fed high levels of protein to maintain a high milk production. Protein is an
essential nutrient that stimulates synthesis of milk. Therefore, there is a risk that dairy cows are
overfed with protein that cannot be utilized. The excess of protein will cause economic and
environmental losses. Consequently, there is a potential of improving the nitrogen efficiency.

The major part of protein in feed are degraded and forms microbial protein by the
microorganisms in the rumen. All the essential amino acids that the cow requires are found in the
microbial protein. There is also protein that passes through the rumen without being degraded, called
bypass protein. The efficiency of nitrogen utilization can be improved by lowering crude protein in
the cows feed ration. The digestibility of protein in the rumen can also decrease to improve nitrogen
efficiency. This can be done by reducing the rumen soluble protein by drying the feed. An increased
passage rate through the rumen, heat treatment or using feeds that contains tannins will also decrease
protein digestibility in the rumen. By focusing on the farm’s own production of high-quality
roughage, the need for extra protein feed is reduced. The degradation of protein occurs mainly by
bacteria but also by protozoa in the rumen. Rumen bacteria seems to be more effective than protozoa
degrading protein and utilize nitrogen. Nitrogen efficiency can be indicated by urea in milk. Current
research to estimate individual cows feed intake with MIR analysis will enhance reliability of the
nitrogen efficiency estimation, consequently improving nitrogen utilization in dairy cows.

Main title:Faktorer som påverkar proteinnedbrytning och kväveeffektivitet hos mjölkkor
Authors:Ståhlberg, Kajsa
Supervisor:Danielsson, Rebecca
Examiner:Lindberg, Mikaela
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:protein, kväve, nedbrytning, utnyttjande, mikroorganismer, våmmen, urea, mjölkko
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15739
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15739
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2020 12:15
Metadata Last Modified:07 Jul 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics