Home About Browse Search
Svenska


Nilssen Klinga, Magnus, 2020. Små beståndsgående skördares förutsättningar och potential i Sveriges gallringsskogar. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I Sverige ägs ungefär hälften av den produktiva skogsmarken av privata skogsägare. Många privata skogsägare efterfrågar idag att få sina gallringar utförda av mindre maskiner och är beredda att betala extra för detta.
Syftet var att utvärdera hur stor andel av Sveriges gallringsskogar som har förutsättningar som gör att små skördare på 4–8 ton kan gallra dessa till samma eller lägre avverknings-kostnad än vad konventionella gallringsskördare kan. Med hjälp av provträdsdata från Riksskogstaxeringen undersöktes hur stora förstagallrings- och totala gallringsvolymer som har förutsättningar att avverkas kostnadseffektivt med små skördare. Förutsättningen var en medelstam på maximalt 0,060–0,096 m3fub och gynnsam ytstruktur med en ytstruk-turklass på max 2. Genom inhämtning av snödata från SMHI undersöktes hur många dagar per år som snödjupet kan begränsa framkomligheten av små skördare i respektive län.
Resultatet visade att 12–20 % av Sveriges gallringsvolym kan ha sådana förutsättningar som gör att små skördare kan uppnå en likvärdig eller lägre avverkningskostnad än kon-ventionella gallringsskördare, motsvarande 140–231 miljoner m3sk. Av dessa volymer motsvarade förstagallringar 128–202 miljoner m3sk och 25–39 % av landets förstagall-ringar uppfyller dessa förutsättningar. Årligen kan små skördare teoretiskt gallra 2,6–6,0 miljoner m3sk till samma eller lägre avverkningskostnad som konventionella gallringsskör-dare. Högt snödjup kunde begränsa framkomligheten av små skördare i samtliga av Sveri-ges landsdelar.
Vid gallring med små skördare behöver skotningen utföras av en liten skotare. För att av-göra potentialen för små maskinsystem måste kostnaden beräknas för hela drivningsar-betet, vilket sannolikt ger lägre kostnadseffektiva gallringsvolymer.

,

About half of Sweden’s productive forest land are owned by private forest owners. In re-cent years, there has been a rising demand for small forest machines in thinning operations and private forest owners are willing to pay a premium for these services.
The purpose was to evaluate the volume proportions of Sweden’s thinning forests that may have prerequisites which enables small harvesters of 4-8 tons to achieve a harvesting cost that are equal to, or lower than conventional harvesters. Utilizing sample data from Swe-den’s national forest inventory, thinning volumes with a stem volume limit between 0,060-0,096 m3fub and with a surface structure of class 2 or less were calculated. Using data from SMHI, number of days per year where advancement of small harvesters could be lim-ited by a snow depth exceeding 50 cm were determined.
Results revealed that 12-20 % of Sweden’s thinning forest volume, equivalent to 140-230 million m3sk, may have prerequisites that enable small harvesters to achieve harvesting costs that are equal to or lower than conventional harvesters. First thinning volumes corre-sponded to 140-231 million m3sk and 25-39 % of Sweden’s first thinning forests met these prerequisites. Small harvesters could harvest 2,6-6,0 million m3sk yearly, at equal or lower harvesting costs as conventional harvesters. Snow depth could limit the advancement of small harvesters in every country region of Sweden.
When determining the potential of small machine systems, forwarding costs with small forwarders also need to be considered. This would likely reduce cost-efficient thinning vol-umes of small machine systems.

Main title:Små beståndsgående skördares förutsättningar och potential i Sveriges gallringsskogar
Authors:Nilssen Klinga, Magnus
Supervisor:Nordfjell, Tomas and Lundbäck, Mikael
Examiner:Bergström, Dan
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2020:12
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:gallring, små skördare, skördarstorlek, snödjup
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16281
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16281
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:20 Nov 2020 11:40
Metadata Last Modified:21 Nov 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics