Home About Browse Search
Svenska


Damjanovic, Stéphanie, 2020. Rum för andrum. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

I en allt mer stressad värld minskar tid och rum för mental återhämtning, vilket skapar ett ohälsosamt samhälle. Stress och mental utmattning är tyvärr ett allvarligt problem då pressen på människan fortsätter att öka. Därför är det betydande att förstå vikten av återhämtning, den behövs varje dag för att människans ska kunna återhämta sig från en lång arbetsdag eller bara efter en timmas läsning. Brist på återhämtning kan leda till psykisk ohälsa, därför är det viktigt för samhället att skapa en förståelse för att planera och ge rum för återhämtning. Målet och syftet med uppsatsen har varit att samla kunskap genom litteraturstudier och analyser för att få kunskap om hur man kan gestalta med återhämtning i åtanke. Det har varit tydligt under litteraturstudien att naturnära miljöer kan förebygga stress och gynna återhämtningsförmågan hos människan. Jag har därför velat skapa ett underlag med kunskap för att lättare förstå och hantera restorativa miljöer, som landskapsarkitekt ville jag få en förståelse och argument för vikten av närhet till naturen och hur man kan gestalta rum för andrum. Arbetet har handlat om vad restorativa miljöer är – var tid och rum för återhämtning finns, hur miljöns egenskaper och kvaliteter kan vara utformade och hur gestaltning av en restorativ miljö kan se ut. Jag har även velat öppna upp för diskussionen kring samarbetet mellan de olika arkitekturdisciplinerna och hur viktigt det är med naturmiljöer. Genom att försöka få ett större samspel mellan inomhus- och utomhusmiljöer kan vi skapa möjlighet till en mer påtaglig närhet till naturmiljöer, vilket kan ge människans en effektivare återhämtningsförmåga.

,

In an increasingly stressed world, time and space for mental recovery are reduced, creating an unhealthy society. Unfortunately, stress and mental fatigue are a serious problem as the pressure on human beings continues to increase. The human being is overloaded and yet the time and space for recovery in her everyday life is reduced. Therefore, it is crucial to understand the importance of recovery. Recovery is needed every day for the human being to be able to recover from a long work day or just after an hour's reading. Lack of recovery can lead to mental fatigue, so it is important for society to create an understanding of planning and providing room for recovery. The aim and purpose of this thesis has been to gather knowledge through literature studies and analyses in order to gain knowledge on how to plan environments with recovery in mind. It has been clear how natural environments can prevent stress and promote human recovery. I have wanted to create a foundation with knowledge to more easily manage environments with recovery, to understand how I as a landscape architect can design room for recovery and also to provide a strong argument for the importance of proximity to nature and good architecture. A study has been done on the bases of what restorative environments are - where time and space for recovery exist, how the properties and qualities of the environment are designed and what the design of a restorative environment can look like. I also wanted to open up the discussion about the collaboration between the different architectural disciplines and how important it is with nature. By trying to have a greater interaction between the inside and the outside, we can create the opportunity for a more tangible closeness to natural environments, which can give man a more effective recovery ability.

Main title:Rum för andrum
Authors:Damjanovic, Stéphanie
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Jansson, Märit
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:återhämtning, stress, mental utmattning, psykisk ohälsa, restorativ miljö & natur, recovery, stress, mental fatigue, mental illness, restorative environment and nature
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15976
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15976
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2020 08:35
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics