Home About Browse Search
Svenska


Roman, Emmy and Ahlström, Clara, 2020. Försäkringsförmedlarens ansvar : finansiell läskunnighet och hållbar kommunikation. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
966kB

Abstract

The insurance industry has been up to date in the media several of times since it has been recognized that insurance intermediaries is unnecessary and that the industry only exists to make money. Seeing as there are just a few people in the society who uses insurance intermediaries. This is the reason behind the fact that a lot of people instead choose to listen to the media's view of the insurance industry. In this study, we will see through the perspective of the insurance intermediaries’ and they will tell us how they experience the situation.

This study aims to investigate unbound insurance intermediary’s responsibility when it comes to financial literacy and their work on sustainability. The purpose of this study is to examine the asymmetry in financial literacy between insurance intermediaries and policyholders, and to study how insurance intermediaries communicate sustainability. The study will also examine how the asymmetry in financial literacy affects how insurance intermediaries communicate financial information.

The conclusion indicates that insurance intermediaries are responsible of informing the customer in a way that is understandable for the customer since the great knowledge advantage. This is controlled in different ways. The legitimacy of insurance intermediaries is established and strengthened by working with the customer in focus; what needs there are and how best to satisfy them. Compensation neutrality also contributes to making the commission look the same regardless of the insurance that is recommended. The topic of sustainability is often brought up not only by the insurance intermediaries but also by the customers during counselling situations.

,

Försäkringsbranschen har varit aktuell i media flertalet gånger då det har uppmärksammats att försäkringsförmedling är onödigt och att branschen endast finns till för att tjäna pengar. Det är relativt få i samhället som använder sig av försäkringsförmedlare, därav är det många som endast förhåller sig till medias syn på branschen. I denna studie ska försäkringsförmedlarnas bild av situationen presenteras och de ska berätta hur de själva upplever situationen.

Detta arbete syftar till att undersöka obundna försäkringsförmedlarens ansvar när det kommer till finansiell läskunnighet samt deras arbete kring hållbarhetsfrågor. Syftet med denna uppsats är att studera asymmetrin i finansiell läskunnighet mellan försäkringsförmedlare och försäkringstagare, samt att studera hur försäkringsförmedlare kommunicerar hållbarhet. Vidare ska uppsatsen undersöka hur asymmetrin i finansiell läskunnighet påverkar hur försäkringsförmedlare kommunicerar finansiell information.

För att besvara studiens frågeställningar används ett teoretiskt ramverk baserat på SMCR-modellen, kommunikationskanaler, legitimitetsteorin samt Triple bottom line. Teorierna används för att beskriva och förstå den kunskapsasymmetri som finns inom försäkringsbranschen samt vilka faktorer som har en avgörande roll i kommunikationen mellan försäkringsförmedlare samt försäkringstagare.

Studien är av kvalitativ karaktär med en induktiv ansats. Empiriinsamlingen baseras på fyra semistrukturerade intervjuer med olika obundna försäkringsförmedlare. Försäkringsförmedlarna arbetar på tre olika företag; Max Matthiessen, Söderberg & Partners samt Säkra.

Slutsatsen indikerar på att försäkringsförmedlare har ett stort ansvar i att fastställa att deras budskap har nått fram och är begripligt för kunden i och med det stora kunskapsövertaget. Detta kontrolleras på olika sätt. Försäkringsförmedlarnas legitimitet etableras och stärks av att arbeta med kunden i fokus; vilka behov finns och hur kan de lösas på bästa sätt. Sedan bidrar även ersättningsneutraliteten som göra att provisionen ser lika ut oavsett vilken försäkring som rekommenderas. Hållbarhetsfrågorna lyfts upp både av försäkringsförmedlarna men även av kunderna under rådgivningssituationer. Försäkringsförmedlarna går även genom hållbarhetsaspekter med alla försäkringsbolag vid granskning och urval.

Main title:Försäkringsförmedlarens ansvar
Subtitle:finansiell läskunnighet och hållbar kommunikation
Authors:Roman, Emmy and Ahlström, Clara
Supervisor:Melin, Erik
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1308
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:försäkringsförmedlare, kommunikation, kunskapsasymmetri, legitimitet, hållbar utveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16159
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16159
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:12 Oct 2020 08:52
Metadata Last Modified:13 Oct 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics