Home About Browse Search
Svenska


Westerlund, Marcus, 2020. Stora Tandån. Kartering & åtgärder : en undersökning i vad som finns och vad som kan återskapas. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. Of Aquatic Resources

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Stora Tandån i Malung-Sälens kommun är ett vattendrag kraftigt påverkat av gamla tiders timmerflottning. Utöver det finns två av Sveriges största skidanläggningar i nära anslutning till vattendraget. Det gör att vattendraget inte lever upp till kravet på god ekologisk status i EU:s ramdirektiv för vatten. Under 2019 lanserades ett projekt av naturvårdshandläggare vid kommunens miljökontor, ett projekt för att höja den ekologiska statusen på vattendraget med Länsstyrelsen i Dalarnas län som medfinansiär i form av LOVA-bidrag.
För att få en bättre överblick över vad som behöver åtgärdas fattades beslut av miljö- och stadsbyggnadsnämnden att kartera vattendraget och att det skulle göras som ett examensarbete.
Arbetet syftar till att ta reda på vad som finns och påverkar den klassning av vattendraget som det är idag och vad som behöver åtgärdas för att höja statusen till god.
Under karteringen har det inventerats 826 olika objekt utefter vattendragets 27 km långa sträckning. Dessa är fördelade på olika kulturlämningar från flottningsepoken samt biotoptyper i och i nära anslutning till vattendraget samt mängden död ved i ån.
Efter att karteringen avslutats har åtgärdsförslag tagits fram för alla kulturlämningar och hur dessa åtgärder kommer att förbättra den ekologiska statusen på vattendraget.

Main title:Stora Tandån. Kartering & åtgärder
Subtitle:en undersökning i vad som finns och vad som kan återskapas
Authors:Westerlund, Marcus
Supervisor:Petersson, Erik and Åberg, Gisela
Examiner:Holmgren, Kerstin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources
Keywords:restaurering, kartering, flottning, flottledsrestaurering, ramdirektivet för vatten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15919
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15919
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of forest products
Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:19 Aug 2020 07:11
Metadata Last Modified:19 Aug 2020 09:31

Repository Staff Only: item control page