Home About Browse Search
Svenska


Byström, Isa, 2020. Dansa vid min grav : gestaltningsförslag till askgravlunden Linnéan för en vidgad syn på begravningsplatsens användning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Kyrkogårdar har en tradition av att utvecklas efter samhällets rådande behov. Idag är ett sådant behov flexibelt användande på stadens grönytor, då dessa blir allt färre när städerna förtätas. I december 2019 utlystes tävlingen Ge form åt askgravlunden Linnéan i Borås. Tävlingen syftar till att undersöka hur begravningsplatsen kan bli en värdefull plats för oss som lever nu, något som rent konkret sker genom en gestaltning av askgravlunden Linnean. I detta arbete presenteras ett förslag till tävlingen, vars ansats är att öka flexibiliteten och vidga synen på användningen av begravningsplatser. För att undersöka hur detta kan göras valdes en teoribakgrund som belyser den nuvarande användningen av begravningsplatser samt vilka värden som är önskvärda på dessa platser. Gestaltningens utformning stöddes av platsanalyser och inventeringar, samt litteratur om designprinciper. Resultatet är en serie multifunktionella ytor inspirerade av Linnean. Förslaget introducerar nya aktiviteter till begravningsplatsen, såsom boule, dans och utomhusbio, utan att dessa tar plats året runt.

,

Cemeteries have a tradition of evolving with the prevailing needs of society. Today, such a need is flexible use of the city's green spaces as these decrease when the cities are densified. In December 2019, the competition Ge form åt askgravlunden Linnean i Borås was announced. The competition aims to investigate how the cemetery can become a valuable place for the living. This work presents a proposal for the competition, which aims is to increase flexibility and broaden the view on the use of burial places. In order to investigate how this can be done, a theory background was chosen that illustrates the current use of burial sites and what values are desirable at these sites. Site analyzes and inventories, as well as literature on design principles, supported the design. The result is a series of multifunctional areas inspired by Linnean. The proposal introduces new activities to the cemetery, such as boules, dance and outdoor cinema, without them taking place all year round.

Main title:Dansa vid min grav
Subtitle:gestaltningsförslag till askgravlunden Linnéan för en vidgad syn på begravningsplatsens användning
Authors:Byström, Isa
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:begravningsplats, askgravlund, idétävling, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500166
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500166
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2020 06:49
Metadata Last Modified:24 Oct 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics