Home About Browse Search
Svenska


Ek, Anna, 2020. Vad färgar en vattenskyddsprocess? : en analys av de antaganden som lägger grunden för agrara och förvaltande aktörers syn på vattenskydd. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
341kB

Abstract

Denna studies syfte är att identifiera och undersöka de underliggande antaganden som färgar problemrepresentationer i vattenskyddsprocesser. Målet är att tolka antaganden om de agrara och förvaltande parternas syn på naturresurserna, deras ansvars- samt rollfördelning inom ramarna för vattenskydd. Frågeställningarna som används har varit; vad identifierar parterna som ”problem”; vilka antaganden utgör grunden för dessa representationer av problem? Den diskursanalytiska metod som används under studien utgår från Carol Bacchis (2009) ramverk ”What’s the problem representet to be?”. Uppsatsen utgår från empiriskt material från vattenskyddsprocessen vid Svartån i Örebro, med kompletterande analyser av nationella styrdokument. Under arbetet har sam-spelet mellan agrara och förvaltande aktörer legat i fokus. Studien har visat att aktörernas samspel färgas av deras respektive natursyner, vilka ligger till grund för de skillnader som går att identifiera inom aktörernas diskurser.

Den slutsats som dras till följd av analysen är att aktörerna skulle kunna dra fördel av att se sin bild av vattenskyddsprocesser som en del av en diskurs. Att göra detta hade kunnat ge aktörerna en djupare förståelse för varandra, och på vad det är som influerar synen på förvaltning och brukande av naturresursen så som vatten.

,

The purpose of this study is to identify and investigate how underlining as-sumptions stains problem representations within the processes of water pro-tection. The goal is to interpret the assumptions of agricultural and manage-ment actors’ views within the frames of water protection. The questions of the study have been; what do the actors identify as “problems”; what assumptions underlines these representations of problems? The method of discourse anal-ysis that is applied within the study is Carol Bacchis (2009) “What’s the prob-lem represented to be?”. The thesis is based on empirical material from the process of adopting a water protection area around Svartån in Örebro, with supplementary analyzes of national governance documents. While analyzing, the interaction between agricultural and managing actors’ have been within focus. The study has found that the actors’ interaction is stained by their sep-arate view on conception of nature, which underline the differences that can be identified within the actor’s discourses.

The conclusion drawn from the analysis is that the actors could benefit from viewing their interpretation of water protection processes as parts of dis-courses. By doing this the actors could gain a deeper understanding of each other, and of what influences the view of governing and use of resources like water.

Main title:Vad färgar en vattenskyddsprocess?
Subtitle:en analys av de antaganden som lägger grunden för agrara och förvaltande aktörers syn på vattenskydd
Authors:Ek, Anna
Supervisor:Beckman, Malin
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:vatten, WPR, problemrepresentation, vattenskyddsområden, natursyner, diskurs
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500112
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500112
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2020 06:35
Metadata Last Modified:11 Jul 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics