Home About Browse Search
Svenska


Dahlberg, Jenny, 2020. Teknisk pelletkvalité och foderförlust av fiskfoder gjort på biprodukter från fisk. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sverige får årligen omkring 20 000–60 000 ton biprodukter från den industriella bearbetningen av
fisk och skaldjur. Syftet med denna studie är att analysera om biprodukternas tillsatts i fiskfoder har
en påverkan på den tekniska pelletkvaliteten samt att dra slutsatser av fiskfodrets foderförlust
kopplat till pellethållbarhet. Fiskensilage har gjorts av biprodukter från sill (Clupea harengus) och
tillsatts i fiskfoder. Totalt gjordes 10 dieter, ett kontrollfoder (CTRL) utan biprodukter och
resterande gjorda med låg (L), medel (M) eller hög (H) dos av fiskensilage som ensilerats under 1,
3 eller 7 dagar. Den tekniska pelletkvaliteten undersöktes med koppling till pellethårdhet analyserat
med Khal test, pellethållbarhet analyserat med Holmen test och pelletdensitet analyserat enligt
Sørensen (2012). Biprodukternas effekt på tekniska pelletkvaliteten analyserades genom att jämföra
CTRL med dieterna innehållande fiskensilage. Vi fann inga signifikanta skillnader med undantag
från S1H vars pelletdensitet var signifikant (p<0,05) högre än CTRL. Dieter innehållande
fiskensilage har numerisk högre hållbarhet jämfört med CTRL vilket innebär att fiskensilage kan ha
en positiv inverkan på pellethållbarheten och därmed minskar dess foderförlust.
Nyckelord: Teknisk pelletkvalité, pellethårdhet, pellethållbarhet, pelletdensitet, biprodukter,
fiskensilage, foderförlust

,

Swedish seafood industries generate around 20 000-60 000 tons of by-products yearly. This study
aims to investigate if the by-products inclusion in fish feed has an impact on the technical pellet
quality and to conclude the feed loss with pellet durability as the indicator. Fish silage was made off
by-products from herring (Clupea harengus) and included in the fish feed. Ten diets in total were
made, one control diet (CTRL) without by-products and the remaining were made with low (L),
medium (M) or high (H) dosage of fish silage, which was ensiled for 1, 3 or 7 days. The technical
pellet quality parameters were investigated, pellet hardness analyzed with Khal test, pellet durability
analyzed with Holmen test, and pellet density analyzed according to Sørensen (2012). The effect of
the by-products on the technical pellet quality was examined by comparing diets with by-products
inclusion with the CTRL diet. We found no significant differences, except for S1H, which pellet
density was significantly (p<0,05) higher than CTRL. Diets containing fish silage had numerically
higher durability compared to CTRL, which means that fish silage can have a positive impact on
pellet durability and therefore decreasing its feed loss.
Keywords: Technical pellet quality, pellet hardness, pellet durability, pellet density, by-products,
fish silage, feed loss

Main title:Teknisk pelletkvalité och foderförlust av fiskfoder gjort på biprodukter från fisk
Authors:Dahlberg, Jenny
Supervisor:Vidakovic, Aleksandar
Examiner:Kiessling, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:teknisk pelletkvalité, pellethårdhet, pellethållbarhet, pelletdensitet, biprodukter, fiskensilage, foderförlust
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15775
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15775
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2020 14:12
Metadata Last Modified:09 Jul 2020 01:15

Repository Staff Only: item control page