Home About Browse Search
Svenska


Ajanki, Jenny and Attesson, Johanna, 2020. Hur kan skogsbad skölja bort stressen hos den urbana människan? : naturens bidragande effekter på återhämtning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

På bara några årtionden har människan gått från att leva ett självförsörjande liv på landsbygden till att leva ett urbant liv i städerna, bortkopplad från naturen. Städerna blir tätare och människan tycks förlora kontakten med naturen allt mer. Hektiskt stadsliv med kontorsjobb, ständigt uppkopplade telefoner och deadlines att hinna med, gör att människan är mer stressad än någonsin tidigare. I Japan år 1978 myntades begreppet ​ K a r o s hi - död till följd av överansträngning på arbetet - som blir allt vanligare. Till följd av denna negativa utveckling inrättade den Japanska staten naturterapiområden specifikt för S​ hin rin - Y o k u ,
som på japanska betyder skogsbad, i hopp om att få befolkningen att må bättre. Skogsbad är en form avnaturterapi, som kan utföras ensam eller tillsammans med guide, vars syfte är att insupa skogens atmosfär med alla fem sinnen. Resultaten visar att skogsbad påverkar människans hälsa positivt, både fysiskt och mentalt. Effekterna av skogsbad på människans hälsa utgör ett argument för att få in grönområden i städerna. De visar även att skogsbad kan tillföra kvaliteter till stadsbor. Istället för att bo naturnära, kan stadsbor skogsbada för att ta del av naturens goda effekter. Människans evolutionära arv gör sig påmint än i dag, i form av att de fem sinnena är så pass mottagliga för vår omgivning, vilket visar att människan hör ihop med naturen. Detta bör tas i beaktning när städer planeras. Forskningsområden som kan utvecklas är hur människan mår i olika typer av stadsmiljöer. Arbetet bygger på litteraturstudier av vetenskapliga källor, samt ett egenupplevt skogsbad, som visar ett exempel på hur ett skogsbad kan gå till. Målet med arbetet har varit att ta reda på om skogsbad kan tillföra kvaliteter till växande städer och därmed vara ett argument till att få in fler grönområden i städerna, samt om stadsliv i kombination skogsbad kan vara ett alternativ till att bo naturnära.

,

In only a few decades, humans have gone from living an agrarian life in the countryside, to living an urban life in the city, disconnected from nature. The density of cities are increasing, and with this, humans seem to lose contact with nature. Urban life means working long hours indoors, spending time online and constantly meeting deadlines, which leads to humans being more stressed than ever before. In Japan, 1978, the term ​ K a r o s hi​ - overwork death - was coined, which has become more frequent due to stress. As a result of this negative development, the Japanese authorities set up nature therapy areas specifically for ​ S hin rin - y o k u
​ , which in Japanese means forest bathing, in order to make the population healthier. Forest bathing is a form of nature therapy, of which the purpose is to absorb the forest’s atmosphere with all five senses. It can be performed alone or together with a guide.  The results show that forest bathing improves quality of life for urban people, both mentally and physically, which becomes an argument for building more green areas in urban environments. Humanity’s evolutionary heritage is still in the forefront of the human experience, dominated by the senses evolved for natural environments. Humans belong to nature, and this has to be taken into consideration when planning cities. A research area that has great potential is how humans are affected by different types of urban environments, other than streets busy with traffic. This thesis is based upon literature studies of scientific sources, and one empirical study of an experience of forest bathing. The purpose of this thesis is to make the case for forest bathing as a method of improving quality of life in expanding cities and thereby justify the need for greener and healthier cities, and also see if urban life in combination with forest bathing can be an alternative to living on the countryside.

Main title:Hur kan skogsbad skölja bort stressen hos den urbana människan?
Subtitle:naturens bidragande effekter på återhämtning
Authors:Ajanki, Jenny and Attesson, Johanna
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:skogsbad, natur, urbanisering, stress, återhämtning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15520
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15520
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 May 2020 08:39
Metadata Last Modified:15 May 2020 06:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics