Home About Browse Search
Svenska


Bjärhall, Albin, 2020. Studie av glaciärer i Sarek nationalpark under 60 år med flygbilder som underlag. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
897kB

Abstract

De senaste årens ökade debatt kring pågående klimatförändringar har lett till att allt mer uppmärksamhet har riktats mot världens glaciärer och hur de påverkas av vår övergång mot ett varmare klimat. I denna studie används ortofoton samt en höjdmodell genererade av Lantmäteriets flygbilder från 1960-talet och framåt som grund för att undersöka hur ett urval av glaciärer i Sarek nationalpark har förändrats med hänsyn till area och volym under de senaste 60 åren.
Samtliga glaciärer som har observerats i studien har sett en reducerad areal under undersökningsperioden, med störst procentuell påverkan på de allra minsta glaciärerna. Ytterligare och mer omfattande studier skulle krävas för att kunna dra slutsatser om i vilket utsträckning avsmältningens förlopp faktiskt påverkas av glaciärernas storlek. Genom att använda dokumenterat material som har insamlats under ett långt tidsspann som analysunderlag belyser studien den kvalitativa utvecklingen av flygbilder som har skett under undersökningsperioden, samt de möjligheter som detta medför. Senare års högkvalitativa flygbilder kan ge upphov till mer omfattande och pålitliga resultat, men möjligheten att kunna använda även äldre dokumenterat material som analysunderlag har stor vikt i att det kan förlänga undersökningsperioden anmärkningsvärt.

,

Last years’ increased awareness regarding the climate change has led to more attention being directed toward the world’s glaciers and the way they could potentially be affected by a global warming. In this survey, orthophotos and a three-dimensional model generated by aerial photographs provided by Lantmäteriet, the Swedish authority for mapping and land registration, have been used to study a selection of glaciers in Sarek national park. By using aerial photographs from as early as 1963, the study aims to track the areal and volumetric change of the examined glaciers over a time span of 60 years.
The total area has been reduced for all examined glaciers during the observed period, and the glaciers that have undergone the largest percentage change have been the smallest of the dataset. For determining to what degree the glaciers’ melting process is actually affected by their size, more extensive further studies are needed. By using documented material that has been collected throughout an extended time period for the analyses, the study highlights the progress, in regards of the quality of the aerial photographs, that has taken place throughout the period; as well as the increased possibilities this results in. More recent high-quality aerial photographs can yield more extensive and reliable results. However, the possibility to base analyses on older documented material as well plays an important role in that it can significantly extend the period of observation.

Main title:Studie av glaciärer i Sarek nationalpark under 60 år med flygbilder som underlag
Authors:Bjärhall, Albin
Supervisor:Bohlin, Jonas
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2020:6
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:glaciärer, avsmältning, klimatförändring, flygbilder, ortofoton, 3D-modellering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15591
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15591
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:09 Jun 2020 11:16
Metadata Last Modified:09 Jun 2020 12:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics