Home About Browse Search
Svenska


Lundh, Andrea, 2020. Blue biotechnology : its role in the future of food. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
791kB

Abstract

To provide healthy food and livelihoods to a growing population on Earth, while environmental issues becoming more adverse, as well as climate change becoming more critical, is one of today’s greatest challenges. By 2015 the United Nations come up with 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) to tackle global challenges as poverty, global hunger, climate resilience, population growth control, achieving food security, and promotion of sustainable agriculture. All depending on the future food system. Agriculture alone will not be able to meet the goals. Fisheries and aquaculture will also be important and especially under-explored aquatic sources used in blue biotechnology. In this report trends in aquaculture, and the role of blue biotechnology as a contribution to safe and secure future food, as well as its possible to reduce world hunger and poverty are discussed. The major challenges aquaculture is facing for expansion are; biosecurity and disease challenges; environmental challenges, competition with (terrestrial animal) agriculture for water and land resources, and feed ingredients and nutraceuticals. Blue biotechnology applications as innovative systems reduce the use of land and freshwater and secure the ecosystem and biodiversity as well as the welfare of the fishes. The developed technological tools and increased knowledge minimize the use of antibiotics and the outbreaks of diseases by adapted vaccines. These findings and applications developed through blue biotechnology practices based on aquatic resources will increase resilience and the sustainable development of the extended aquaculture, but if existing technologies mention in this report will be enough is uncertain. If the aquaculture will succeed to minimize environmental impact and securing safe, secure, and nutritional food for the growing population needs further knowledge of how these technologies work in practice.

,

Att förse en växande befolkning med hälsosam mat och säkra en trygg försörjning, samtidigt som dagens miljöpåverkan blir allt mer negativ och klimatförändringarna blir allt mer kritiska, är en av världens största utmaningar. År 2015 antog FN en ny agenda innehållande 17 globala mål för att hantera globala utmaningar som fattigdom, klimatförändringar, skapandet av fredliga och trygga samhällen samt främjandet av hållbart jordbruk. Alla beroende av framtidens livsmedelssystem. Jordbruket kommer inte ensamt vara tillräckligt för att uppfylla målen, utan fiske och akvakultur krävs som komplement. Särskilt utökandet av akvakultur samt användning av underutforskade vattenresurser måste bidra. I denna rapport diskuteras trender inom vattenbruk, samt den blå bioteknologins roll för produktion av säkra livsmedel, liksom möjligheten att bidra till minskad hunger och fattigdomen i världen. De största utmaningarna som akvakultur står inför, i och med en expansion, är; utmaningar för biosäkerhet och sjukdomar; miljömässiga utmaningar, konkurrens med (betande djur) jordbruk för vatten- och landresurser, samt foderingredienser och näringsämnen i produktionen. Blå biotekniska applikationer, som innovativa system, minskar användningen av mark och vatten samt bidrar till balans i ekosystemet. Dessutom bidrar innovationer med hjälp av teknologin till att den biologiska mångfalden bevaras och fiskarnas välfärd förbättras. De utvecklade tekniska applikationerna och ökad kunskap minimerar användningen av antibiotika och sjukdomsutbrott genom vaccinering. Dessa framgångar tack vare den blå bioteknikens applikation i vattenbruk bidrar till hållbar utveckling av vattenbruk. Men, om teknik och innovationer som nämns i denna rapport är tillräckliga för en 100 % hållbar produktion är osäkert. Om akvakultur kommer att lyckas minimera miljöpåverkan av livsmedelsproduktion och säkra näringsmässig mat för en växande befolkning kräver ytterligare forskning och förståelse om hur dessa tekniker och system fungerar i praktiken.

Main title:Blue biotechnology
Subtitle:its role in the future of food
Authors:Lundh, Andrea
Supervisor:Baruah, Kartik and Lundh, Torbjörn
Examiner:Pickova, Jana
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2020:18
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:Aquaculture, blue biotechnology, aquatic resources, SDG, sustainable development goals, blue growth, zero hunger, food security, agenda 2030
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16151
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16151
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fisheries and aquaculture - General aspects
Language:English
Deposited On:09 Oct 2020 10:37
Metadata Last Modified:10 Oct 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics