Home About Browse Search
Svenska


Björkman, Ingrid, 2020. Plats för pollinatörer : bidrar pocket parks till stadens biologiska mångfald?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
780kB

Abstract

Det här arbetet har gjorts med avsikten att ta reda på hur städer arbetar med pocket parks för att länka samman grönområden samt för att främja stadslevande pollinatörer. Ett av målen med arbetet är att ta reda på huruvida pocket parks kan bidra till en ökad biologisk mångfald i staden och således främja stadens pollinatörer. Syftet med arbetet är också att kartlägga vilka krav pollinatörer ställer på sin livsmiljö och hur städer kan arbeta för att införliva pollinatörers krav i stadsplaneringen för nya eller redan befintliga grönområden. Genom att förbättra den gröna infrastrukturen och låta grönområden vara mer frekvent förekommande i stadsbilden är det lättare för pollinatörer att leva i staden. Detta är genomförbart via bland annat små parker, koloniträdgårdar och gröna tak. Att göra medvetna växtval genom att dels addera en större mängd blommande resurser till staden samt att se till att det finns blommande växter under hela växtsäsongen görs betydelsefulla skillnader för stadslevande pollinatörer. Genom att omvandla oanvända ytor till pocket parks eller addera pocket parks till redan befintliga grönmiljöer bidrar detta till en ökad grön infrastruktur i staden. Andra praktiskt genomförbara sätt att gynna pollinatörer i staden är sparande av död ved, omvandla gräsytor till ängsmark samt att stötta bobyggande genom att anlägga artificiella boplatser. Börjar vi utmana och lära om normen kring hur grönytor bör se ut kan detta både vara gynnande för pollinatörer samt vara resurssparande, såväl skötselmässigt som ekonomiskt.

,

This study has been made with the intention to find out in how cities are working with pocket parks in their urban areas in order to increase the connection between urban green areas and improve the living conditions for urban living pollinators. The intention with this study is also to find out what pollinators need in order to be able to live in urban areas, and how cities can work towards the set requirements in new or already existent green areas. What cities can do, is to improve the green infrastructure and allow more spontaneous green spaces pop-up here and there. By increase the amount of flowering plants and length the flowering season, better conditions for city-living pollinators is created. Whether the changes are made in already existing parks, allotments or on green roofs, or by creating brand new urban green spaces by using pocket parks, there will be large changes for both biodiversity and pollinators. Other ways to help pollinators in their mission to survive in cities is to transform lawn to meadow and create artificial settlements by saving pieces of wood. When we start to challenge the norms and standards of which elements green spaces should contain and what they would look like, this could not just be favoring for pollinators but also save resources, both financial and for management.

Main title:Plats för pollinatörer
Subtitle:bidrar pocket parks till stadens biologiska mångfald?
Authors:Björkman, Ingrid
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Haaland, Christine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:pocket parks, fickparker, biologisk mångfald, pollinatörer, stadsmiljöer, biodiversity, pollinator, urban spaces
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15526
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15526
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 May 2020 10:03
Metadata Last Modified:14 May 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics