Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Johan, 2020. Utforsling och tillvaratagande av sten från ett hygge, är det lönsamt?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Många har nog sett kala hyggen fulla med sten när man åker längs vägarna. Föreliggande studie
har som mål att undersöka om det skulle vara lönsamt för fastighetsägaren att ta tillvara på stenen
och krossa för eget bruk. Vidare studeras vilka regler som gäller och hur man skall gå tillväga
rent praktiskt. Flera närliggande grustäkter har på senare tid lagts ner och transportsträckorna
för att erhålla material har därmed blivit längre. Något som även medför högre kostnader och mer
utsläpp av avgaser.

I studien har tre objekt i form av olika avverkningstrakter bedömts med visuellt varierad
stenmängd. Kostnaderna för utforsling och krossning har sedan beräknats och jämförts med kostnaden
att köpa in motsvarande mängd. Resultaten har visat att stenar under 0,5 meter kan tas ut och
krossas och det behövs minst 750 ton på en trakt. Beräkningar har även visat på att avståndet till
närmaste grustäkt inte har så stor betydelse.

Denna teoretiska studie visar att det kan var lönsamt att plocka ut stenen och krossa materialet på
plats för samtliga undersökta trakter. I vissa fall kan man se en halvering av materialkostnaden
jämfört med att köpa in från närmaste täkt. En annan positiv del kan ses i att trakten markbereds
med grävmaskin och att fasta basstråk med stickvägar skapas. Resultaten från denna studie pekar i
stort i positiv riktning men skulle behöva följas upp i praktiken.

,

Many have probably seen bare felling’s full of stone when driving along the roads. The present
study aims to investigate whether it would be profitable for the property owner to use the stone
and crush it for his own use. Furthermore, the rules that apply and how to proceed is studied.
Several nearby gravel pits have recently been closed and the transport distances to obtain
materials have thus become longer. Which also means higher costs and more exhaust emission from
transport.

In the study, three objects of different felling areas have been assessed with a visually varied
amount of stone. The costs for excavation and crushing have then been calculated and compared with
the cost of purchasing the corresponding quantity.

The results have shown that stones under 0.5 meters can be removed and crushed and at least 500
tons are needed in one area. Calculations have also shown that the distance to the nearest quarry
is not so important.

The study shows theoretically, that it can be profitable to pick out the stone and crush the
material on site for all investigated objects. In some cases, you can see half the material cost
compared to buying it from the nearest quarry. A positive part can be seen as the ground won’t need
any scarification after the excavation of stones. The results from this study generally point in a
positive
direction.

Main title:Utforsling och tillvaratagande av sten från ett hygge, är det lönsamt?
Authors:Andersson, Johan
Supervisor:Stenhag, Staffan
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2020:32
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:sten, kross, markberedning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16302
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16302
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:26 Nov 2020 07:46
Metadata Last Modified:27 Nov 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics