Home About Browse Search
Svenska


Westlund, Mari-Helen, 2020. European perch (Perca fluviatilis) as a possible predator of the invasive round goby (Neogobius melanostomus) in the Baltic Sea. Second cycle, A2E. Öregrund: SLU, Dept. Of Aquatic Resources

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Invasive species is a global issue with a strong link to reduced biodiversity and large economic costs. The invasive fish species round goby (Neogobius melanostomus) is one of the species that are spreading in the Baltic Sea area most rapidly, and risk causing major issues. The round goby originally comes from the Black and Caspian Seas and is believed to have been introduced to the Baltic Sea via ballast water. Since they were first discovered in the Gulf of Gdansk in 1990, the species has spread and is now found along the majority of the Baltic Sea coastline.

Several ongoing studies aim at following the progress of the round goby in the Baltic Sea. One of the areas of most interest is how the round goby affects the local ecosystem, and the interaction between the invasive species and native predators.
In this study, Perch (Perca fluviatilis) is investigated as a possible predator on the round goby. Perch from three areas in the Baltic Sea were examined; Mariehamn and, Karlskrona (both with well-established round goby populations), and Långnäs (without a known round goby population). The perch were caught between spring and autumn in 2018 and 2019, and examined to see if round goby was found as part of the perch diet. The aim was to see how important the round goby was in the diet, whether the three areas differed, and, whether the consumption of round goby differed over the spring-autumn period, and if the condition of the perch was affected by eating the round goby. The total diet of the perch was also examined for the three areas. A total of 207 perch from Karlskrona and Mariehamn were examined and then combined with data from 905 perch previously examined from Mariehamn and Långnäs.

Round goby was found in the stomachs of perch from all three areas examined. It was the most common prey in Karlskrona and the second most common in Mariehamn. Consumption of round goby was highest in the spring, and lowest in the summer, might be caused by the behaviour of round goby in the mating season. Perch that ate round goby had a better condition than those who did not have round goby in the stomach, which indicates that the perch benefits from including round goby in its diet. In the general diet, a total of 48 species of prey were found, of which fish made up the largest prey-group for all areas and seasons examined. Perch with several prey or prey species in the stomach generally had a worse condition, which could be explained by how the prey was usually smaller and that more energy was required to catch them compared to more optimal sized prey. In conclusion, this study shows perch is an important predator on the invasive round goby in areas where established, but that there were variations found for the intake rate between, seasons and year.

,

Invasiva arter är ett globalt problem med stark koppling till minskad biodiversitet och stora ekonomiska kostnader. Den invasiva fiskarten Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) är en utav de arter som sprider sig i Östersjöområdet snabbast, och riskerar att leda till stora problem. Svartmunnad smörbult kommer ursprungligen från Svarta- och Kaspiska havet och tros ha introducerats till Östersjön via ballastvatten. Sedan de först upptäcktes i Gdańskbukten 1990 så har arten spridit sig och hittas nu längs större delen av Östersjöns kustområden.
Det pågår ett flertal olika studier för att följa den svartmunnade smörbultens framfart i Östersjön. Ett av de mest aktuella områdena är hur smörbulten påverkar det lokala ekosystemet, samt interaktionen mellan den invasiva arten och inhemska predatorer.

I denna studie undersöks Abborre (Perca fluviatilis) som en möjlig predator på den svartmunnade smörbulten. Abborrar från tre områden i Östersjön undersöktes; Mariehamn och Karlskrona (båda med väletablerade smörbults populationer), och Långnäs (utan en känd svartmunnad smörbults population). Abborrarna fångades mellan våren och hösten 2018 och 2019, och undersöktes för att se om svartmunnad smörbult fanns som en del i dieten. Syftet var att se hur viktig den svartmunnade smörbulten var i dieten, om de tre områdena skiljde sig åt, och om konsumtionen av smörbult skiljde sig över vår-höstperioden, och hur abborrarnas kondition påverkades av att äta smörbulten. Även den generella dieten hos abborrren undersöktes för de tre områdena. Totalt undersöktes 207 abborrar från Karlskrona och Mariehamn vilket sedan kombinerades med data från 905 abborrar som tidigare undersökts från Mariehamn och Långnäs.

Svartmunnad smörbult hittades i magarna på abborrar från alla tre områden som undersöktes. Det var det vanligaste bytet i Karlskrona och näst vanligast i Mariehamn. Konsumtionen av svartmunnad smörbult var störst på våren, och lägst på sommaren, vilket tros ha att göra med smörbultens beteende under parningssäsongen. Abborrar som åt svartmunnad smörbult hade bättre kondition än de som inte hade smörbultar i magen, vilket indikerar att abborren gynnas av att inkludera den svartmunnade smörbulten i sin diet. I den generella dieten hittades totalt 48 sorters byten, från vilket fisk var den största bytesgruppen för alla områden och säsonger som undersöktes. Abborrar med flera byten eller bytesarter i magen hade generellt sämre kondition vilket tros vara kopplat till att bytena då oftast var mindre och att det krävdes mer energi att fånga dem jämfört med större byten. Som slutsats så hittade denna studie att abborre ä ren viktig predator för den invasiva svartmunnade smörbulten I områden där smörbulten är etablerad, men att fanns variation i konsumtionen tanten vid jämförelse av säsonger och år.

Main title:European perch (Perca fluviatilis) as a possible predator of the invasive round goby (Neogobius melanostomus) in the Baltic Sea
Authors:Westlund, Mari-Helen
Supervisor:Florin, Ann-Britt and Wallin, Isa
Examiner:Östman, Örjan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources
Keywords:Baltic Sea, invasive species, Round goby, Perch, prey-predator interaction
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16294
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16294
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Aquatic ecology
Language:English
Deposited On:19 Nov 2020 09:52
Metadata Last Modified:12 Jan 2022 10:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics