Home About Browse Search
Svenska


Sevä, Daniella, 2020. Fåglar som tar vatten över huvudet : en studie om sällskapsfåglars badbeteende och badvanor i hemmet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Litteratur om fåglars badbeteende är splittrat och inte ense över hur nödvändigt bad är vilket kan
leda till välfärdsproblem för fåglar. Badbeteendet hos sällskapsfåglar har undersökts både genom
litteratur och en enkätundersökning. Beteendet kan delvis styras av fåglarnas anatomi och fåglar är
flexibla i sin badteknik. Badning är kopplat till fåglars fjäderunderhåll och kan ha betydelse för
temperaturreglering, flygförmåga och val av partner. Enkäten visade att fågelägare erbjuder fåglarna
en mängd olika bad, varav det mest populära var dusch eller blomsterspruta. Fåglar som inte använde
bad uppgavs sakna intresse eller visa rädsla. Badning kunde inte kopplas till någon aktivitet.
Skillnader fanns i hur ofta papegojor och tättingar badar. Fåglar av samma art föredrar olika bad och
variation finns även när det kommer till sällskap och vilken vattentemperatur som fåglarna badar i.
Bad bör utformas på ett sådant sätt att fåglar har möjlighet att utföra badrörelser och undvika
konflikt. Badning kan vara ett behov, speciellt för tättingar men mer forskning behövs.

,

Literature about bathing behavior in birds are diffuse and conflicts exist about the necessity of
bathing which can be a potential welfare problem. Bathing behavior in pet birds have been examined
through literature and a survey. The behavior can partly be based on anatomy and birds show
flexibility in their bathing techniques. Bathing is connected to feather maintenance and might matter
for temperature regulation, flying ability and bird fitness. Bird owners give their birds a variety of
different baths, the most common one being showers or spray bottles. Birds not using baths lacked
interest or showed fear. Bathing couldn’t be connected to specific activities. There seem to be a
difference in how often parrots and passerines bathe. Birds within a species seem to like different
baths and variations exist in preferred company and water temperature. Baths should allow birds to
perform bathing movements and avoid conflict. Bathing could be a need, especially for passerines
but more research is needed.

Main title:Fåglar som tar vatten över huvudet
Subtitle:en studie om sällskapsfåglars badbeteende och badvanor i hemmet
Authors:Sevä, Daniella
Supervisor:Wallgren, Torun
Examiner:Anderson, Claes
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK006 Companion and Sports Animals - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:badbeteende, sällskapsfåglar, miljöberikning, välfärd, vatten, fjäderunderhåll
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15806
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15806
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2020 11:19
Metadata Last Modified:14 Jul 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics