Home About Browse Search
Svenska


Levin, Oliwer, 2020. Biologisk bekämpning och omgivande lagar och regelverk i ekologisk humleodling. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
300kB

Abstract

Det här arbetet undersöker hur möjligheten till att implementera biologisk bekämpning i en ekologisk humleodling begränsas av rådande regelverk, samt hur en integrerad växtskydds (IPM)- strategi skulle kunna utformas. Arbetet har genomförts som en litteraturstudie i samband med djupintervju med en internationell odlare av ekologisk humle.

Resultatet har visat att utsikten för att implementera biologisk bekämpning inom ekologisk odling i EU visar en tydlig riktning av förbättring. Det är dock fortfarande en lång väg kvar tills optimala förutsättningar för introducering och registrering av Biologiska bekämpningspreparat blir aktuella. Då lagstiftningar varierar länder emellan i EU, samt att regleringarna kring dem är väldigt strikta, produceras det inte tillräckligt många studier med tillhörande resultat. Dessa studier är en av grunderna för en ökad tillgänglighet inom den biologiska växtskyddsaspekten.

Möjligheterna för implementering av IPM–strategi i en ekologisk humleodling är fullt möjlig att utföra. Detta genomför man med en korrekt utförd identifiering av potentiella och aktuella skadedjursangrepp, med tillhörande kunskapsbaserade förebyggande strategier. Genom en djupare förståelse över specifik skadedjurs livscykel och biologi kan en förebyggande och hållbar strategi uppföras utifrån konstaterade fakta.

,

This study investigates the possibilities of implementing biocontrol within a organic hop cultivation in accordance with existing regulations within EU, as well as how an integrated pest management (IPM)-strategy might be developed. The study was carried out as a literature study, with interview material from an international grower of organic hops.

The results showed that the possibilities of carrying out biocontrol in an organic hop cultivation within the EU shows a clear improvement in regard to the application and regulation of biological control agents. However, there’s still ways to go until the optimal conditions are met with regards to the introduction and registration of BCAs. Since current laws vary between countries, and regulations tend to be very strict, this leads to a lack of studies that would advance the development of biological control agents. These studies are crucial, as they are part of the foundation that elevates the accessibility of implementing biocontrol within the area of pest management.

The results of this study also showed that the development for an IPM-strategy within organic cultivation of hops could prove crucial to the farmers. By constructing a knowledge-based and preventive strategy, with extensive gathering of data regarding potential and existing pest infestations, a sustainable strategy might be developed based on the obtained knowledge.

Main title:Biologisk bekämpning och omgivande lagar och regelverk i ekologisk humleodling
Authors:Levin, Oliwer
Supervisor:Stenberg, Johan A and Nordmark, Lotta
Examiner:Becher, Paul
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:Phorodon humuli, Humulus lupulus, humle, biologisk bekämpning, ekologisk odling, IPM
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16066
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16066
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cropping patterns and systems
Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2020 08:42
Metadata Last Modified:22 Sep 2020 04:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics