Home About Browse Search
Svenska


Häggmar, Moa and Svensson, Miriam, 2020. Varmblodiga ridhästars inhysning i svenska avels- och uppfödningsverksamheter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Equine Studies

[img]
Preview
PDF
847kB

Abstract

Young riding horses should be able to move freely in large areas when growing up to develop a sustainable body for the future. The Swedish breed warm blooded riding horses are seen as healthy and durable in the sport. The structure of Swedish breeders back to 25 years ago is well known. However, their choice of housing system of young riding horses has not been investigated. Therefore, the aim was to identify and investigate today’s structure of Swedish breeders and their choice of housing system for young and growing horses. This work can be a basis for future investigations of housing system for young horses and the young horses’ future health. Further, this work can be used in education for Swedish breeders in housing systems for young horses.
Three questions were answered in this essay: How has the structure of Swedish breeders changed over the last 25 years? How do the Swedish breeders choose a housing system for their youngster looks and how do the access to outdoor living look for Swedish breed young horses?
This essay is based on a survey sent to breeders of Swedish warm blooded riding horses. The survey contained 22 questions of different character. The questions were chosen according to breeders, housing of horses, outdoor living for youngsters and marketing. For statistical analysis Microsoft Excel 2019 and chi2-test was used.
The result showed that 79% of Swedish breeders were women and the majority were in the age 31 to 50 years. Most of the breeders, independent of age, had learned about breeding from friends. According to the answers of the survey breeders in the age group 31-60 years often used individual housing in stable. Individual housing in stable was also the choose for majority of the men and for breeders in the northern and the west part of Sweden. In the summer, 85% of the breeders had their horses out in pasture and kept in groups of two to four and five to eight horses. Availability of free movement and social contact among horses were the most important criteria for the breeders choose of housing system for young horses.
The structure of Swedish breeders for warm blooded riding horses was similar to the structures of 1995 and 2010. Women in middle age (31-50 years and 51-60 years) is dominating the Swedish breeding meanwhile the men become fewer and older. Half of the Swedish breeders are housing their young horses in loose housing systems in the winter. In summertime four out of five breeders had their young horses out in pasture. In summertime, the horses were placed in pastures with a size of most commonly three to five hectares. In the winter, the horses were placed in paddocks with a size of most commonly one to two hectares. All the time during outdoor living the horses had social contact with other conspecifics.

,

Den svenska varmblodiga ridhästen marknadsförs som hållbar. Någonting som även är beskrivet i dess avelsmål. För att uppnå detta är det bland annat viktigt att ge den unga hästen så bra förutsättningar som möjligt, tidigt i livet, med fri rörelse på stora öppna ytor. Hur ser det ut bland uppfödarna i Sverige? Inhyses hästarna i Sverige som det marknadsförs?
För att undersöka hur inhysningen av den unga varmblodiga ridhästen ser ut idag och hur den kan påverkas undersöktes uppfödarstrukturen. Idag kan vi se att uppfödarstrukturen domineras av kvinnor i medelåldern (31–50 år till 51–60 år). Resultatet visade även att männen har blivit färre och äldre under de senaste 25 åren. Uppfödningen bedrivs i de flesta fall på landsbygden som hobbyverksamhet.
Cirka hälften av uppfödarna i Sverige håller idag sina hästar på lösdrift under vinterhalvåret och drygt fyra av fem uppfödare har hästarna på bete sommartid. På vintern är det mest vanligt förekommande med en hagstorlek på en till två hektar. På sommarhalvåret är hagar med en storlek på tre till fem hektar mest vanligt förekommande. Vid utevistelse har samtliga individer sällskap av artfränder i mindre grupper.
I Norra Sverige och Västsverige är inhysning enskilt på box det mest vanliga inhysningssystemet. Uppfödare i medelåldern inhyser till största del sina unghästar enskilt på box. Med detta resultat visas att det är i dessa målgrupper kunskapen om inhysning behöver utvecklas. Detta för att belysa kunskap om inhysning kopplat till hållbarhet samt att öka möjligheten att uppnå det uppsatta avelsmålet samt underbygga marknadsföringen.
För att komma fram till resultatet i arbetet skickades en enkät ut vilken innefattade 22 frågor om uppfödarstrukturen och uppfödarnas val av inhysningssystem. Enkäten skickades ut med hjälp av SWB till deras medlemmar. För delar av resultatet användes även tidigare forskning.

Main title:Varmblodiga ridhästars inhysning i svenska avels- och uppfödningsverksamheter
Authors:Häggmar, Moa and Svensson, Miriam
Supervisor:Olsson, Elisabeth and Morgan, Karin
Examiner:Viklund, Åsa
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K105
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Equine Studies
Keywords:gruppbox, lösdrift, box, hållbarhet, utevistelse, rörelse, flocl
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15652
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15652
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2020 09:29
Metadata Last Modified:26 Jun 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page