Home About Browse Search
Svenska


Sellberg, Anna-Karin, 2020. Inverkan av suggans ålder och utfodring på råmjölkens mängd och sammansättning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
653kB

Abstract

Newborn piglets have small energy reserves consisting of fat and glycogen, most of which are deposited in the liver and muscle tissues and therefore not available for thermoregulation. Hence, it is of utmost importance for the piglet's survival that it receives nourishment (colostrum) from the sow as soon as possible after birth to cover the piglet’s survival needs and enable a healthy increase in body weight. The composition of the sow’s colostrum changes a lot within the first day after farrowing. How can one improve the sow's colostrum to get the optimal amount and composition? This is a literature study aimed at investigating whether the age and feeding of the sow affects the quantity and composition of the produced colostrum. The literature shows that the feeding of the sow has a significant effect on the composition of the colostrum, and also that the age of the sow has a significant impact on the duration of the farrowing, which in turn has a significant association with the produced colostrum quantity. Something that also emerged during the study was that the genotype of the sow has a significant impact on the colostrum composition.

,

Smågrisar föds med små energireserver bestående av fett och glykogen varav det mesta är uppbundet och inte tillgängligt för värmereglering. Det är av stor betydelse för smågrisens överlevnad att den får i sig råmjölk så fort som möjligt för att täcka dess underhållsbehov samt ge den möjlighet till en god tillväxt. Sammansättningen i suggans råmjölk förändras mycket inom det första dygnet efter grisningen. Hur kan suggans förutsättningar förbättras för att få en optimal mängd och sammansättning på suggans råmjölk? Detta är en litteraturstudie med syftet att undersöka om suggans ålder och utfodring påverkar den producerade råmjölkens mängd och sammansättning. I studien nedan framkommer att suggans utfodring har en signifikant påverkan på råmjölkens sammansättning samt att även suggans ålder har ett signifikant samband med grisningstidens längd, vilket i sin tur har ett signifikant samband med den producerade råmjölksmängden. Något som också framkom under studien var att suggans genotyp har en signifikant påverkan på råmjölkens innehåll.

Main title:Inverkan av suggans ålder och utfodring på råmjölkens mängd och sammansättning
Authors:Sellberg, Anna-Karin
Supervisor:Lundeheim, Nils
Examiner:Agenäs, Sigrid
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:gris, råmjölk, sammansättning, ålder, kullnummer, utfodring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16114
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16114
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:05 Oct 2020 10:06
Metadata Last Modified:06 Oct 2020 01:04

Repository Staff Only: item control page