Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Madeleine, 2020. Sockerbetssorters motståndskraft till mekaniska skador och dess inverkan på lagringsduglighet : en ”fall” studie. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Lagringsperioden för sockerbetor har de senaste årtiondena förlängts på grund av strukturrationalisering och avreglering av kvotsystemet. Långa kampanjer är viktigt för att hålla nere de fasta kostnaderna och bibehålla konkurrensförmågan. För att lyckas med lagringen är det flera parametrar som är viktiga, där ibland sortvalet. Då omsättningen av sortmaterialet är stort blir lagringsförsök väldigt kostsamma.

Målet med detta projekt är att finna en metod för att undersöka olika typsorters lagringsduglighet och att man på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt ska kunna utvärdera olika sorters lagringsduglighet.

Studien bygger på betmaterial från ett fullständigt randomiserat fältförsök med 3 sorter och 6 upprepningar. De tre typ-sorterna som användes var: sort 1, en E typ med hög rotskörd, sort 2 en N typ medelhög rotskörd och sockerhalt, sort 3, en Z typ med hög sockerhalt. Resultaten bygger på tre olika mekaniska tester, penetrationsmätning i fält, ett statiskt trycktest och ett dynamiskt falltest.

Resultaten från denna studie visar att det finns tydliga skillnader mellan sortmaterialet som testats gällande de mekaniska egenskaperna. Penetrationsmätningarna tycks vara den metod som bäst korrelerar med skadefrekvensen och rötskadorna som uppstår under lagring. Eftersom penetrationsmätningen inte kräver någon dyr utrustning, kan göras i fält och är tämligen enkel att utföra är denna metod att föredra. Resultaten visar att typsort E är mjukare än Z och N och att den tappar mer vikt under lagring. Fler studier behövs dock för att fastställa om slutsatserna som dragits inom ramen för detta projekt gäller för andra sorter och andra betingelser. Det statiska trycktestet och dynamiska falltestet är svårare att utvärdera då storlek och form på betorna till stor del avgör resultatet. I det dynamiska falltestet är dessutom fallet relativt svårt att kontrollera.

,

In recent decades, the storage period for sugar beets has been extended, largely as a result of structural rationalization and the quota system liberalization. Long processing campaigns are important for lower fixed costs and maintaining competitiveness. Successful long-term storage is multidimensional, and the right variety selection can be crucial.

The aim of this study is to test a method to investigate the mechanical damage dimension of storage capacity in a faster and more cost-effective way.

The study is based on a randomized field trial with sugar beets and compares three types of varieties. Variety 1 is an E-type, with high root yield. Variety 2 is an N-Type, mediumhigh root yield and medium-high sugar level variety. Variety 3 is a Z-type, with high sugar level. The results are based on three different mechanical tests; field penetration measurement, static force test, and a dynamic force test.

The results of the study show that there are differences between the varieties regarding their mechanical properties. The penetration measurements was the method that correlated best with the damage frequency and root damage that occurred during storage. The penetration measurement is the preferred method for testing root mechanical strength. It is inexpensive, simple, can be done directly in the field, and is reliable.

The results of the force tests show that the E-type is softer than the Z- and the N-types and loses more weight during storage. More studies need to be done to determine if the conclusions reached for this project are generalizable. The static and dynamic tests are difficult to evaluate, largely given that the sugar beet size and the contour of the roots strongly influence the result. In the dynamic test, the point of contact is also difficult to control.

Main title:Sockerbetssorters motståndskraft till mekaniska skador och dess inverkan på lagringsduglighet
Subtitle:en ”fall” studie
Authors:Nilsson, Madeleine
Supervisor:Larsson Jönsson, Helene and Ekelöf, Joakim and English, William
Examiner:Hörndahl, Torsten
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:sockerbetor, pressure, lagring, mekaniska skador, röta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16212
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16212
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of agricultural products
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2020 06:48
Metadata Last Modified:20 Oct 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics