Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Ester and Lind, Simon, 2020. Bottenskikt i förändring : marklav efter avverkning. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
674kB

Abstract

Skogsbruk och renskötsel är två olika näringar som i dagsläget verkar på samma marker. Renskötseln använder marken för bete samtidigt som skogsbruket producerar förnybara råvaror i form av träprodukter från skogen. Studier pekar på att vinterbetestillgången för renskötseln i form av marklavar minskar till följd av olika skogsbruksåtgärder men att det finns potential att lindra denna trend. I denna rapport sökte vi att bidra till förståelsen för hur marklavar utvecklas efter en slutavverkning. Data som följer permanenta ytor från Riksskogstaxeringens inventeringar mellan åren 1983–2017 användes och en generalized estimating equation model gjordes för att modellera utvecklingen. Resultaten visade att den lavtäckningsgrad som marken tillhörde innan en avverkning hade signifikant påverkan på vilken täckningsgrad som återfanns i senare inventeringar. Dock visades att tid sen avverkning inte var signifikant. Detta tyder alltså på att ingen förändring över tid för marklavarna sågs efter en slutavverkning och att vidare forskning behövs för att definiera sambandet bättre.

,

Forestry and reindeer husbandry are two competing forms of land use on mutually shared land. Reindeer husbandry utilizes the land for grazing whilst forestry uses it for producing timber and pulpwood. Studies have shown that winter grazing opportunities for reindeer are declining, as a result of various forestry measures, as well as the potential for alleviating this trend. In this study we tried to contribute with further understanding of how clearcutting effects ground lichen, and how they develop succeedingly. Data tracking current states of permanent plots from the Swedish national forest inventory during the years 1983-2017 were used and fitted a generalized estimation equation model to track change. The results show that the degree of lichen cover before clear cutting can be used to model what state would be found after. However, a significant relation over time could not be found. This suggests that change in lichen cover over time is not determined solely on its state before clearcutting and that further research is required to determine the influencing factors.

Main title:Bottenskikt i förändring
Subtitle:marklav efter avverkning
Authors:Andersson, Ester and Lind, Simon
Supervisor:Horstkotte, Tim
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2020:2
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:renskötsel, skogsbruk, samverkan, påverkan, Cladonia spp.
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15702
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15702
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2020 06:23
Metadata Last Modified:03 Jul 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics