Home About Browse Search
Svenska


Adlers, Sara and Fröberg, Kajsa, 2020. Konflikten om naturreservat och naturvårdsavtal : är skogen en hållbar resurs som alla ska ha tillgång till?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Äganderätt är en del av skogsägande som för många människor är betydelsefullt. Det är värden som inte går att betala för, eftersom ingen ersättning kan täcka känslomässiga värden som ibland under lång tid har byggts upp. Skogsnäringen bidrar med drygt 200 000 arbetstillfällen i Sverige varje år och utgör en stor del av exporthandeln. När skog avverkas försvinner den miljö som för många arter är nödvändig. Vissa rödlistade arter riskerar att helt försvinna i takt med människans behov av pengar. För att dessa arter inte ska riskera att utrotas och för att istället värna den biologiska mångfalden finns naturvårdande åtgärder som hindrar avverkning av produktiv skogsmark. Det är irrelevant om marken ägs av en privat skogsägare som har äganderätt på sin mark när det kommer till att skydda hotade arter.
Hållbar utveckling är ett begrepp som med en enkel förklaring handlar om att en resurs inte utplånas, utan går att utnyttja trots tidigare användning. Skogen är en hållbar och förnybar resurs som hela tiden växer, avverkas, föryngras och följer sitt naturliga kretslopp. Det är viktigt att bibehålla de hållbara målen vid användning av skogen, inte bara de ekonomiska. Man bör även ha de ekologiska, miljömässiga och sociala målen i åtanke, för att inte förbruka den naturresurs som skogen är på många sätt.
Myndigheter som Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket beslutar och ansvarar för de skyddsformer som inkluderas i studien; naturreservat och naturvårdsavtal. Tillsammans med skogsägaren ska ett avtal utformas så ett långsiktigt och hållbart skydd kan utvecklas för de berörda arterna. Skogsägare upplever tyvärr inte alltid att den avsedda dialogen mellan dem och myndigheterna inträffar. Studien berör därför frågan vad skogsägarna egentligen tycker om dessa skydd och hur har processen sett ut?
Den konflikt som vuxit fram gällande äganderättsfrågan vill Sveriges regering försöka reda ut och låter därför göra en undersökning som syftar till att öka förtroendet mellan myndigheter, skogsägare och andra aktörer.

,

Forest management and ownership are topics that affect not only a large amount of people but also our country as a whole. The foresting industry generates 200 000 jobs every year and is a crucial resource for Sweden's exports and economical trade.
The forest is a sustainable and renewable resource that is constantly growing, harvested, and being replanted; thus, following a natural cycle when forests are cut down, many species are at risk of being eradicated due to loss of their habitat. For that reason, it is important to weigh the risk of loss of sustainability and potential eradication of wildlife and the forest ecosystem against the benefit of economic gain.
Authorities such as Länsstyrelsen, Naturvårdsverket and Skogsstyrelsen are in control of the forest maintenance and all agreements surrounding it. These authorities are the ones that have the responsibility to offer compensation to forest owners, who’s land is protected due to endangered species. However, this compensation is perceived as being too little compared to the amount the forest would produce if it could be cut down and cultivated. Unfortunately, forest owners tend to feel that their opinions are landing on deaf ears and that the dialogue between them and the authorities is one-sided. This has led to a conflict between the authorities and forest owners. This conflict is currently being investigated by the Swedish Government and has not yet been resolved. Hopefully, a mutual agreement will be agreed up on and allow the trust between authorities and forest owners to be strengthen.

Main title:Konflikten om naturreservat och naturvårdsavtal
Subtitle:är skogen en hållbar resurs som alla ska ha tillgång till?
Authors:Adlers, Sara and Fröberg, Kajsa
Supervisor:Kristensen, Iryna
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1321
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:beslutsteori, hållbar produktion, hållbar utveckling, kommunikation, skog, skogsägande, äganderätt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16197
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16197
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:28 Oct 2020 09:21
Metadata Last Modified:29 Oct 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics