Home About Browse Search
Svenska


Funemo, Elin, 2020. Furuviksparken : en programhandling hur Furuviksparken blir hållbar in i framtiden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Furuviksparken ingår i koncernen Parks and Resorts och bidrar liksom andra djurparker med forskning om hur utrotningshotade arter kan skyddas i hela världen. Syftet med detta självständiga arbete var att få kunskap om hur djurparker planeras i ett landskapsperspektiv. Metoderna som användes var intervjuer, litteraturstudier, referensobjekt och platsinventering. Med inspiration från författaren Thompsons tre dimensioner (Ecology, Community, Delight) tillämpades social välfärd (community) på miljöer för både djur och människor. Efter en landskapsanalys av hela parken, avgränsades arbetet i detaljområden, bland annat en djurinhägnad för lemurer och en uteplats för personalen. Resultatet är en programutveckling med gestaltningsförslag som bidrar till trivsamma miljöer för såväl gäster, som anställda och djuren. Förslag till större hållbarhet i Furuvik omfattar starkare upplevelser bland gästerna, större gemenskap bland gäster och personal och en mer robust ekonomi. De betalande gästerna är grundläggande för djurparkens ekonomi. En hållbar ekonomi är i sin tur en förutsättning för djurvälfärd, attraktiva miljöer, kvalificerade anställda, forskning och hävd av biologisk mångfald. Attraktiva miljöer bidrar till socialt välbefinnande för både djur och människor. När djurparker planeras, tar djurparkerna hjälp av olika experter inom olika fokusområden, till exempel landskapsarkitekter som kan hjälpa till med planering av utemiljöer. Detta självständiga arbete vill bidra till ett relativt nytt forskningsområde inom landskapsarkitekturen: gestaltning av hållbara djurparker.

,

The Furuvik Park is part of the Parks and Resorts group and offer as well as other zoos with research on how endangered species can be protected worldwide. The purpose of this independent work was to gain knowledge about how zoos are planned in a landscape perspective. The methods used were interviews, literature studies, reference objects and site inventory. Inspired by the author Thompson's three dimensions (Ecology, Community, Delight), social welfare (community) was applied to environments for both animals and humans. After a landscape analysis of the entire park, the work was delimited in detail areas, including and fenced in for lemurs and a patio for the staff. The result is a design proposal that provides pleasant environments for guests, employees and animals alike. Proposals for greater sustainability in Furuvik correspond to stronger experiences among guests, greater community of visitors and personal and more robust economies. The paying guests are fundamental to the zoo's economy. A sustainable economy is, in turn, a prerequisite for animal welfare, attractive environments, qualified employees, research and the assertion of biodiversity. Attractive environments contribute to social well-being for both animals and humans. When planning zoos, zoos are assisted by various experts in different areas of focus, such as landscape architects who can help with the planning of outdoor environments. This independent work aims to help create a new area of research in landscape architecture: designing sustainable zoos.

Main title:Furuviksparken
Subtitle:en programhandling hur Furuviksparken blir hållbar in i framtiden
Authors:Funemo, Elin
Supervisor:Berg, Per
Examiner:Wingren, Carola and Butler, Emma
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:djurparker, hållbarhet, social välfärd, djurvälfärd, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500128
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500128
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Aug 2020 10:40
Metadata Last Modified:26 Aug 2020 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics