Home About Browse Search
Svenska


Sedin, Martin and Sterner, Karl, 2020. Utvärdering av Sennebogen 830E och Svetruck TMF 12/9 vid rundvirkesterminal : en analys mellan två maskinsystem. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Syftet med arbetet var att jämföra timmerhanteringsmaskinerna Svetruck TMF 12/9 och Sennebogen 830E. De studerades under de förutsättningar som fanns inom en rundvirkesterminal, där timmerhanteringsmaskinerna analyserades som två olika maskinsystem. Maskinsystem A bestod av två Svetruck TMF 12/9 och maskinsystem B bestod av en Svetruck TMF 12/9 och en Sennebogen 830E. Dessa maskiner är intressanta att jämföra eftersom de bygger virkestravar på olika höjder och arbetar med materialet på olika sätt. Problemet med timmerhanteringsmaskiner på virkesterminaler är avsaknaden på studier om produktivitet, kostnader och hur maskinerna arbetar tillsammans. Arbetet ska bidra till att utöka litteraturen om terminaler. Arbetet är viktig eftersom det kommer hjälpa investerare att fatta beslut om maskinsystem vid terminaler samt att anpassa terminaler efter det maskinsystemet de väljer. I arbetet utförs tidsstudier på inspelat material vid Tövaterminalen utanför Sundsvall. Utifrån tidsstudierna kunde regressionsanalyser utföras för att skapa produktivitetsnormer.
Varje timmerhanteringsmaskin utrustades med kameror för inspelning i ungefär 1,5 timmar. Materialet studerades utifrån de olika arbetsmoment timmerhanteringsmaskinerna genomförde. Det data analyserades sedan i programvaran MINITAB (Version 19.2) för att hitta samband med hjälp av regressionsanalyser. Regressionsanalyserna användes sedan till att skapa produktivitetsnormer vilket resulterade i produktivitet för respektive maskinsystem. Utöver det genomfördes kostnadskalkyler för att ge bredare förståelse om de olika maskinsystemen. Slutligen kunde en brytpunkt visa vilken körsträcka mellan travarna då maskinsystemen var likbördiga sett till produktivitet (m3fub/h) och kostnad (kr/m3fub).
Resultatet visade att maskinsystem A var både produktivare och mer kostnadseffektivt än maskinsystem B, utifrån förutsättningarna på Tövaterminalen. Maskinsystemen var lika produktiva om körsträckan var 95 meter och lika kostnadseffektiva om körsträckan var 71 meter. Om körsträckan kortades ner blev maskinsystem A mer produktiv och kostnadseffektivt men om körsträckan förlängdes gynnades maskinsystem B.

,

The reason with this study was to compare the material handling machines; Svetruck TMF 12/9 and Sennebogen 830E. These two machines were studied under the conditions at a round wood terminal in which the machines were analyzed as two separated machine systems. Machine system A was two Svetruck TMF 12/9 and machine system B was one Svetruck TMF 12/9 with one Sennebogen 830E. Comparing these machine systems is interesting due to their differences in building log piles and for investors, to help them decide what machine system to choose. The problem with material handlers at round wood terminals is the lack of studies regarding productivity, costs and how the machines work together. This study could be a good complement to the literature about terminals. The data in this study is based on work samples from recorded material at Tövaterminalen, Sundsvall. From the work samples, a regression analysis was made to build productivity models.
Both material handlers at Tövaterminalen were equipped with video cameras to create recorded material for about 1,5 hours. The material was studied from the different operations, which the material handlers performed. Data gathered in the recorded material were later used in the program MINITAB (Version 19.2) to find connection by doing regression analysis. The regressions analyses were later used to build productive models, which further were used to determine the productivity for the machine systems. Cost calculations were also made as complement to the productivity. Later a breakpoint was found that described the length of the transport distance between log piles, when the productivity (m3fub/h) and later the cost (kr/m3fub), were the same for the machine systems.
The result showed that machine system A was both more productive and cost efficient than machine system B, at Tövaterminalen. The machine systems had the same productivity if the transport distance between log piles was 95 meters. The machine systems had the same cost if the transport distance between log piles was 71 meters. If the transport distance between log pile was reduced, machine system A became more productive and cost efficient. If the transport distance between log piles was increased, system B became more productive and cost efficient.

Main title:Utvärdering av Sennebogen 830E och Svetruck TMF 12/9 vid rundvirkesterminal
Subtitle:en analys mellan två maskinsystem
Authors:Sedin, Martin and Sterner, Karl
Supervisor:Kons, Kalvis
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2020:26
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:tidsstudier, materialhanterare, produktivitetsnorm, kostnadskalkyl
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16809
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16809
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2021 08:06
Metadata Last Modified:19 Jun 2021 01:03

Repository Staff Only: item control page