Home About Browse Search
Svenska


Silwer, Hanna, 2020. The effect of Arbuscular mycorrhizal fungi and biostimulating algae extract on establishment, growth and development of Vitis vinifera : a field study conducted in Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Breeding (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

About 23% of total global net anthropogenic emissions of greenhouse gases (GHG) come from agricultural and forestry related activities. One of the largest contributors of GHG is the usage of nitrogen (N) and phosphorous (P) fertilizers, causing eutrophication and contributing to global warming. Agriculture needs to become more productive, but with a reduced environmental impact. The solution might be usage of plant biostimulators. Biostimulators are fairly new within the agricultural sector and are used in order to improve plant growth. They can neither be classified as a fertilizer, nor plant protection. Biostimulators increase availability and uptake of macro- and micronutrients and the most famous plant biostimulator is Arbuscular mycorrhiza (AMF). AMF and a biostimulating algae extract were inoculated on bare root Vitis vinifera plants. During a period of 8 weeks they were phenologically assessed with a BBCH-scale, soil samples were taken and roots extracted and analyzed in microscope. The result showed no increased growth of vine shoot, when inoculated with biostimulator. An increase in vegetative growth of axillary shoot was observed for plants inoculated with AMF in comparison to a control, suggesting increased uptake of N and P. Factors possibly affecting the result might have been abiotic factors, amount of inoculum applied prior to planting, damage to the vine apex or levels of P in the soil. Future studies would have to investigate whether other concentrations of inoculum would generate a different result as well as if symbiosis is viable over time and not only for one season.

,

Ungefär 23% av totala växthusgaser, från mänsklig aktivitet, kommer från jordbruks- och skogsindustrin. En av de största bidragande faktorerna till växthusgasutsläpp är användandet av kväve- (N) och fosfor- (P) mineralgödningsmedel, vilka bidrar till övergödning och global uppvärmning. Jordbrukssektorn behöver bli mer produktiv för att kunna upprätthålla jordens befolkning, men till en reducerad inverkan på miljön. En del av lösningen kan vara att använda växtbiostimulatorer. Växtbiostimulatorer är relativt nya inom jordbrukssektorn och används i syfte att öka grödors tillväxt. De kan varken klassificeras som gödnings- eller växtskyddsmedel. Biostimulatorerna ökar tillgänglighet samt upptag av mikro- och makronäringsämnen, den mest använda växtbiostimulatorn är Arbuskulär mykorrhiza (AMF). AMF och biostimulerande algextrakt inokulerades på Vitis vinifera barrotsplantor. Under en period på 8 veckor utvärderades plantornas tillväxt enligt en BBCH-skala, jordprov togs på försöksfältet samt rötter extraherades och analyserade i mikroskop. Resultatet visade ingen signifikant skillnad i vegetativ tillväxt på vinplantans skott för plantor inokulerade med biostimulator. En ökning i vegetativ tillväxt observerades för sidoskotten på plantor inokulerade med AMF i jämförelse med en kontroll, vilket kan tyda på ökat upptag av N och P. Faktorer som potentiellt kan ha påverkat resultatet var abiotiska faktorer, mängd inokulum av biostimulatorerna som tillsattes på rötterna innan plantering, mekaniska skador på plantans skott samt mängd P i jorden. Framtida studier skulle behöva undersöka huruvida andra koncentrationer av inokulum skulle generera ett annorlunda resultat samt om symbios är livskraftig över tid och inte under endast en säsong.

Main title:The effect of Arbuscular mycorrhizal fungi and biostimulating algae extract on establishment, growth and development of Vitis vinifera
Subtitle:a field study conducted in Sweden
Authors:Silwer, Hanna
Supervisor:Nordmark, Lotta and Hultberg, Malin
Examiner:Larsson Jönsson, Helene
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)
Keywords:Arbuscular mycorrhiza, biostimulator, crop physiology, mineral fertilizers, precision farming, Vitis vinifera
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15317
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15317
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:English
Deposited On:12 Feb 2020 11:23
Metadata Last Modified:01 Mar 2021 13:37

Repository Staff Only: item control page