Home About Browse Search
Svenska


Olofsson, Filiph and Christensson, Amanda, 2020. Robotteknik för ogräsbekämpning inom morotsodling. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
882kB

Abstract

Vi vill med denna studie undersöka olika robotar och deras funktioner, för att hitta alternativa
sätt att bekämpa ogräs och minska på användandet av ogräsmedel i frilandsodling. Syftet är
att ta reda på vad som idag finns på marknaden i form av robotar med teknik för radhackning,
radrensning mellan plantorna inne i raden och lantbrukssprutor som punktbehandlar ogräs
med ogräsmedel samtidigt som jord och gröda lämnas orörda.
Resultatet i denna studie är insamlat material i form av litteratur och intervjuer samt kalkyler.
I vår studie valde vi ut fyra olika robotar för att undersöka och jämföra deras egenskaper och
funktioner. De olika robotarna är Dino, Farmdroid, Ekobot och Asterix, och de kommer alla
från olika tillverkare. Med hjälp av insamlad litteratur och intervjuer ställdes robotarna emot
varandra med en ekonomisk kalkyl och dess egenskaper och funktioner jämfördes och
diskuterades.
Litteraturstudien visade att de flesta robotarna fortfarande är under utveckling, men har stor
potential då de flesta kommer att kunna utrustas och kompletteras med fler finesser för att
täcka fler användningsområden. Det var ganska svårt att jämföra robotarna med varandra då
de skilde sig åt i inköpspris, avverkning och utrustning. De robotarna vi har undersökt går alla
förutom Farmdroid att anpassa för morotsodling, även om några av robotarna inte var avsedda
för morötter i första hand.
I dagsläget finns både protototyper och färdigutvecklade maskiner för ogräsbekämpning.
Prototyperna finns i arbete men är inte fullständiga, utan skall enligt tillverkare finjusteras
innan lansering. Inom 3 år kommer fler färdigställda maskiner finnas på marknaden och de
maskinerna som redan finns kommer vara mer utvecklade för att kunna anpassas till olika
ändamål.

,

The biggest threat to free-range vegetables is the weeds, which call for recurring problems
throughout the growing season. Consumers and thus the grocery trade place ever higher
demands on growers with reduced use of pesticides, as pesticides are considered dangerous
for aquatic organizers and cause concern among consumers as they believe that pesticide
residues are present in the food and that this is important for their health.
With this study, we want to investigate different robots and their functions, to find alternative
ways to control weeds and choose the use of herbicides in outdoor cultivation. The purpose is
to find out what is on the market today in the form of robots with technology for row
chopping, row cleaning between the plants inside the row, and agricultural sprayers that trade
in weeds and weeds with herbicides while leaving soil and crops untouched.
The result of this study is collected material in the form of literature and interviews as well as
calculations. In our study, we selected four different robots to investigate and compare their
properties and functions. The different robots are Naio-Dino, Farmdroid, Ekobot and Asterix,
all from different manufacturers. With the help of collected literature and interviews, the
robots were set against each other with an economic calculation and its properties and
functions comments and discussions.
The literature study showed that most robots are still under development, but have great
potential as most will be able to equip and be supplemented with more features to cover more
areas of use. It was difficult to compare the robots with each other as they differed in purchase
price, felling and equipment. The robots we have examined can all, except Farmdroid, be
adapted for carrot cultivation, even if some of the robots were not intended for carrots in the
first place.
At present, there are both prototypes and completed machines for weed management. The
prototypes are in the works but are not complete, but according to the manufacturer must be
fine-tuned before launch. Within 3 years, more completed machines will be on the market and
the machines that already exist will be more developed to be able to be adapted to different
purposes in cultivations.

Main title:Robotteknik för ogräsbekämpning inom morotsodling
Authors:Olofsson, Filiph and Christensson, Amanda
Supervisor:Svensson, Sven-Erik
Examiner:Hörndahl, Torsten
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:morot, robot, radhacka, herbicid, ogräs, daucus carota
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16367
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16367
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Weeds and weed control
Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:12 Jan 2021 09:34
Metadata Last Modified:13 Jan 2021 02:01

Repository Staff Only: item control page