Home About Browse Search
Svenska


Persson, Jonas, 2020. Utvärdering av den midjemonterade harven Midiflex markberedningsresultat på fuktiga marker. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Vid markberedning inför skogsplantering bör det göras en avvägning mellan att skapa tillräckligt många planteringspunkter samtidigt som marken orsakas så liten skada som möjligt. Faktorer som markfuktighet och hinder i terrängen inverkar på markberedningens kvalitet, vilket medför att dessa faktorer bör påverka valet av markberedningsmetod. Den idag dominerande metoden för maskinell markberedning är harvning. Alftaprodukter tillverkar markberedningsaggregatet MidiFlex, en midjemonterad harv som komprimerar tiltan vid körning. Den har vidareutvecklats från det tidigare MIDAS-aggregatet och marknadsförs idag som ett skonsamt markberedningsalternativ.

Syftet med denna studie var att utvärdera MidiFlex markberedningsresultat på fuktiga marker. Anledningen till detta var att midjemonterade aggregat har tidigare konstaterats skapa planteringspunkter under marknivå på fuktiga marker. Ett delsyfte var att undersöka MidiFlex markberedningsresultat på hinderrika marker.

Under våren 2020 genomfördes en fältstudie i Dalarna där MidiFlex markberedningsresultat studerades på främst fuktiga marker. Arbetsresultatet undersöktes specifikt genom att bedöma planteringspunkternas nivå i relation till den ursprungliga marknivån. Terrängfaktorer som markfuktighet, blockkvot och antalet stubbar per hektar samt markberedningsresultat bedömdes och analyserades.

På fuktig mark var 33 % av planteringspunkterna under marknivån. På frisk mark hamnade cirka 8 % under marknivån. Det var även brist på högkvalitativa planteringspunkter på fuktig mark. Andelen markpåverkan var i stort sett densamma på fuktig och frisk mark. Däremot var höjdförändringen avseende djup och höjd i genomsnitt 22 % större på fuktig än frisk mark.

Några slutsatser ur studien är att MidiFlex skapar en hög andel godkända planteringspunkter på relativt hinderfria marker. På grund av komprimering av tiltan tenderar MidiFlex-aggregatet att skapa planteringspunkter under marknivå på fuktig mark. MidiFlex markpåverkan verkar inte skilja sig nämnvärt från konventionell harv, även om synintrycket verkar bli bättre.

,

When it comes to soil preparation, consideration should be taken into creating a sufficient number of planting spots while at the same time causing little damage to the soil. Factors such as soil moisture and obstacles in the terrain should thereby affect the choice of soil preparation method. Alftaprodukter is the manufacturer of the MidiFlex unit, a disc trencher mounted in front of the forwarder’s bogie assembly which compresses the berm. It is marketed as environmentally friendly, and it is based on the earlier MIDAS disc trencher concept.

The objective of this study was to evaluate the soil preparation results of MidiFlex on moist soils. The reason for this is that the concept has previously been noted to create planting spots below ground level on moist soils. A secondary objective was to evaluate the soil preparation results of MidiFlex on terrain with many obstacles.

During the spring of 2020, a field study was conducted in Dalarna. MidiFlex soil preparation results were observed on primarily moist soils. The results were specifically observed by evaluating the planting spots’ level in relation to the original ground level. Terrain factors such as soil moisture class, boulder quota, number of stumps per hectare and the soil preparation result were registered and analyzed.

On moist soil, 33 % of the planting spots were below ground level. Approximately 8 % were below ground level on mesic soil. There was a lack of high-quality planting spots on moist soil. The percentage of disturbed soil was basically the same on moist and mesic soil. The change in topography, regarding the depth of the trenches and the height of the berms, were on average 22 % higher on moist soil than on mesic soil.

A few conclusions from the study is that MidiFlex creates many acceptable planting spots on terrain with relatively few obstacles. The unit tends to create planting spots below ground level when compressing the berm on moist soil. MidiFlex percentage of disturbed soil did not differ notably from conventional disc trenchers, even though the visual impression suggests that MidiFlex disturbs the soil less.

Main title:Utvärdering av den midjemonterade harven Midiflex markberedningsresultat på fuktiga marker
Authors:Persson, Jonas
Supervisor:Ersson, Back Tomas
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2020:22
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:planteringspunkt, markberedningsaggregat, markbehandling, markpåverkan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16021
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16021
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2020 11:43
Metadata Last Modified:01 Sep 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics