Home About Browse Search
Svenska


Bäckström, Camilla, 2020. Två års uppföljande studie av heterofila antikroppar och deras koppling till klinisk sjukdom hos hund. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
391kB

Abstract

Heterofila antikroppar är endogena antikroppar som kan orsaka interferens i immunanalyser genom att binda till analysantikroppar. Heterofila antikroppar kan ha varierande ursprung; de kan bland annat bildas efter kontakt med arten vars antikroppar används i analysen eller vara autoantikroppar. På humansidan har heterofila antikroppar visats ha en koppling till klinisk sjukdom så som vissa tumörsjukdomar och autoimmuna sjukdomar. Ingen liknande koppling finns beskriven hos hund, men prevalensen av heterofila antikroppar har visats vara hög hos berner sennenhund, en ras som ofta drabbas av olika typer av tumörsjukdomar.

Detta arbete är gjort som en uppföljande studie av 44 berner sennenhundar och 31 labradorer som provtagits år 2017 för förekomst av heterofila antikroppar. Uppgifter om hundarna samlades in i form av ett frågeformulär med fokus på eventuell klinisk sjukdom hos hundarna. Uppföljande blodprov togs på 22 hundar för att se om de heterofila antikropparna var persisterande eller transienta, om de fortsatt binder till samma del av mus-IgG i analysen, samt om tidigare negativa individer utvecklat heterofila antikroppar under två års tid.

I denna studie observerades inget samband mellan klinisk sjukdom och förekomst av heterofila antikroppar. Kontakt med möss kunde inte förklara förekomsten av heterofila antikroppar och därför kvarstår en misstanke om att de heterofila antikropparna kan vara autoantikroppar. I studien var heterofila antikropparna oftast persisterande efter två år med ett liknande reaktionsmönster som två år innan. Tre tidigare negativa berner sennenhundar testades positiva för heterofila antikroppar i denna studie.

Fler studier behövs på ett större antal hundar av flera raser för att avgöra om det finns en koppling mellan heterofila antikroppar och klinisk sjukdom, samt för att undersöka om heterofila antikroppar hos hund är autoantikroppar.

,

Heterophilic antibodies are endogenous antibodies with ability to cause interference in immunoassays by binding to assay antibodies. Heterophilic antibodies can have different origins. Some heterophilic antibodies are formed after contact with the species whose antibodies are used in the assay, others are formed as autoantibodies. Research in human medicine has found connections between heterophilic antibodies and different types of tumours and autoimmune diseases. No similar connection is described in dogs, but it has been shown that Bernese Mountain Dogs have a high prevalence of heterophilic antibodies, and the breed is known to be predisposed for tumour diseases.

This study is a follow-up of 44 Bernese Mountain Dogs and 31 Labrador Retrievers that were tested for heterophilic antibodies in 2017. Data about the dogs in this study was collected via a questionnaire with focus on clinical disease in the dogs. Blood samples were taken from 22 dogs to follow up if the heterophilic antibodies are persistent or transient, and to test whether the antibodies bind to the same region of mouse-IgG in the assay and if previously negative dogs had developed heterophilic antibodies during the last two years.

In this study, no connection was seen between clinical disease and heterophilic antibodies. However, the origin of the heterophilic antibodies could not be explained by contact with mice making it possible that these heterophilic antibodies can be autoantibodies. In most cases the heterophilic antibodies were still persistent after two years and had a similar reaction pattern as before. Three previously negative Bernese Mountain Dogs were tested positive for heterophilic antibodies in this study.

More research is needed on a larger number of dogs and different breeds to conclude whether or not there is a connection between clinical disease and heterophilic antibodies in dogs. More studies are also needed to investigate if the heterophilic antibodies in dogs are, in fact, autoantibodies.

Main title:Två års uppföljande studie av heterofila antikroppar och deras koppling till klinisk sjukdom hos hund
Authors:Bäckström, Camilla
Supervisor:Bergman, Daniel
Examiner:Hamlin, Helene
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:heterofila antikroppar, interferens, hund, klinisk sjukdom, tumör, autoimmun sjukdom, berner sen-nenhund, labrador retriever
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16390
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16390
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:03 Feb 2021 07:29
Metadata Last Modified:25 Feb 2022 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics