Home About Browse Search
Svenska


Bryntorp, Emil, 2020. Undersökning gällande rådgivning kring markberedning till skogsägare i Västsverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I brukandet av skogsmarken ingår föryngringsavverkning som en del i processen. Enligt svensk lag är man skyldig att på ett tillfredsställande sätt återbeskoga den avverkade arealen. Markberedning är en åtgärd som syftar till att förbättra etableringen och tillväxten hos plantan/fröet. För att åstadkomma en så bra markberedning som möjligt finns ett flertal olika metoder som kan väljas utifrån ståndortens förutsättningar.

Studiens syfte var att ta reda på i hur stor utsträckning man som virkesköpare/inspektor i Västsverige rekommenderade markberedning. Dessutom undersöktes på vilka grunder och kunskaper dessa rekommendationer baserades. Studien genomfördes med hjälp av en enkätundersökning som skickades ut till 57 aktiva virkesköpare/inspektorer i området och fick en svarsfrekvens på 60 procent.

Vid sin senaste föryngringsavverkning hade 94 procent av de svarande virkesköparna/inspektorerna rekommenderat markberedning. Av de tillfrågade ansåg 88 procent att skogsproduktion var det viktigaste för svenskt skogsbruk. Samtliga svarande kände till minst tre olika markberedningsmetoder. Den vanligaste markberedningsmetoden som rekommenderades var harvning. Av de som besvarade enkäten angav 70 procent att huvudsyftet med markberedning var att förbättra plantornas förutsättningar.

,

Regeneration after final felling is an important part of forest management. According to Swedish law, it is mandatory to adequately reforest harvested sites. Soil preparation is a measure aimed at improving the establishment and growth of the plant/seed. In order to achieve the best possible results, there are a number of different methods available to be selected based on the conditions of the specific site.

This study investigated to what extent, a timber buyer/inspector in Western Sweden, recommended soil preparation to land owners as well as on what knowledge their recommendations were based.

A survey was sent to 57 of the active timber buyers/inspectors in the area. The response rate was 60 percent. For their most recent tract, 94 percent of the responding timber buyers/inspectors had recommended soil preparation after final harvest. Of the respondents, 88 percent thought that forest production was the most important reason for justifying Swedish forestry. All respondents knew of at least three different soil preparation methods. The most common soil preparation method recommended was harrowing/disc trenching. Of the respondents, 70 percent stated that the main purpose of soil preparation was to improve the growth conditions for the seedlings.

Main title:Undersökning gällande rådgivning kring markberedning till skogsägare i Västsverige
Authors:Bryntorp, Emil
Supervisor:Gräns, Daniel
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2020:15
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:föryngring, återbeskogning, skogsåtgärder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16023
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16023
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2020 12:53
Metadata Last Modified:01 Sep 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics