Home About Browse Search
Svenska


Albertsson, Carl-Magnus and Ågren, Mathias, 2020. Transaktionskostnaders påverkan på inställningen till prissäkringsstrategier : en studie av gårdar med storskalig spannmålsproduktion. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
841kB

Abstract

Agricultural businesses are exposed to many risk factors. For grain producers there are substantial risks which may affect income and costs. One way for producers to protect themselves is by hedging, which will help to stabilize income earnings. Futures- and forward contracts is one way for producers to do that. When establishing contracts, a lot of resources are needed and may lead to extended costs. The decision making is affected by uncertainty, trust, and relationship-specific investments.

Purpose of study is to create an understanding for how contract writing costs may influence the attitude to forward- or futures contracts and implementation. In order to support this aim; a multiple case study of eight farms with large-scale grain production was conducted. Information was gathered through qualitative interviews.

The study has identified that transaction costs vary between futures- and forward contracts. Variation stems from two factors, uncertainty of grain prices and the ability to create a relationship with another actor. Substantial time and resources are needed for an understanding of grain markets, therefore very few farmers use future contracts. Forward contracts benefit from the ability to create long-standing relationships with another actor. These relationships are beneficial as they save time and resources, thereby reducing the perceived transaction cost compared to futures contracts. Therefore, it is perceived that transaction cost do have an impact when choosing between the two options, and why forward contracts is the most frequently used hedging strategy.

,

Lantbruksverksamheter utsätts för många riskfaktorer, vilka måste hanteras. Inom spannmålsodling finns betydande risker som kan påverka eventuella intäkter och utgifter. För att skydda sig mot riskerna och jämna ut intäkterna är prissäkring vid försäljning en möjlig strategi. Framförallt sker prissäkring genom att ett futures- eller forwardkontrakt tecknas. Skrivande av kontrakt kan dock medföra att en betydande mängd resurser och kostnader behövs spenderas via kontraktets upprättande. På grund av osäkerhet, förtroende eller relationsspecifika tillgångar kan de kostnader som uppstår variera mellan olika former av kontrakt, och därigenom påverka beslutet rörande vilket kontrakt som ska tecknas.

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur kostnaderna vid kontraktsskrivande påverkar inställningen till futures- och forwardkontrakt, samt hur detta i sin tur påverkar valet av att implementera futures- eller forwardkontrakt som prissäkringstrategi. Genom en kvalitativ forskningsstrategi har en multipel fallstudie på 8 gårdar med storskalig spannmålsproduktion genomförts. Empiri har samlats in genom intervjuer för att ge en djupare förståelse till studiens syfte.

Studien visar att transaktionskostnadernas upplevda storlek vid kontraktsskrivande skiljer sig mellan futures- och forwardkontrakt. Framförallt påverkas de olika kontrakten olika av den osäkerhet som finns om marknaden, samt vilket förtroende som en relation med en aktör kan betyda för transaktionskostnadernas storlek. På grund av att betydande resurser behövs spenderas för att förstå marknaden på futureskontrakt jämfört med forwardkontrakt påverkas inställningen negativt. Vid tecknande av forwardkontrakt kan dock ett ömsesidigt förtroende mellan de två kontraktsparterna minska transaktionskostnaderna, och således påverka inställningen positivt. Transaktionskostnadernas påverkan på inställningen är därför en bidragande faktor till att forwardkontrakt tillämpas i större utsträckning som prissäkringstrategi jämfört med futureskontrakt.

Main title:Transaktionskostnaders påverkan på inställningen till prissäkringsstrategier
Subtitle:en studie av gårdar med storskalig spannmålsproduktion
Authors:Albertsson, Carl-Magnus and Ågren, Mathias
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1300
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:beslutsprocess, forwardkontrakt, futureskontrakt, prissäkring, transaktionskostnader
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15840
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15840
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:15 Jul 2020 13:44
Metadata Last Modified:16 Jul 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics