Home About Browse Search
Svenska


Thor, Gabriel, 2020. Bevattning i vallodling. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
809kB

Abstract

Denna litteraturstudie handlar om hur bevattning påverkar vallens av-kastning. Det är ett viktigt ämne att diskutera efter den extrema sommaren 2018. Med klimatförändringarna är det troligt att säsongerna blir mera vari-erande, trots det måste grovfoderförsörjningen till våra lantbruksdjur säk-ras. Upprättande av dammar och investeringar i bevattningssystem kan då bli ett måste för mjölk- och nötköttsproducenter. Äldre försöksdata ifrån åttiotalet har i denna rapport sammanställts, för att se om bevattning har haft en tydlig effekt på vallens avkastning. Det är en försökserie gjord på tre platser i Sverige. Försöksplatserna låg i Kalmar, Uppsala och Västern-orrlands län.

Försöken gjordes på vallar under fyra år, 1986–1989. Förutom bevatt-ning ingick också olika gödningsstrategier. Totalt ingick sju behandlingar, tre med olika bevattningsnivåer och fyra med olika kvävegivor vilket gav 12 olika försöksled. Resultaten visade på att kvävegödslingen påverkar vallen mest i form av höjd skörd. Bevattningen hade också en tydlig effekt torra år, även normalår var effekten positiv. Sammanlagt kan man säga att resultaten visade på att bevattning har en positiv effekt på avkastningen, främst på sen sommaren då markvattennivåerna är lägre. Dock är det svårt att säga om det är värt att investera i bevattningssystem. Det är beroende på hur väderleken ser ut under växtodlingssäsongerna. Även vilka förutsätt-ningar lantbrukaren har till exempel mark och möjlighet till vattenuttag, påverkar mycket.

Det är alltså en komplicerad fråga på gårdsnivå, som varje enskild lant-brukare måste i framtiden ta ställning till, för att hitta lösningar som passar varje enskild gård med dess inriktning.

,

The main purpose of this literature study was to evaluate the effects of irrigation on pastures and managed farmland. It is an important subject to discuss these days, after the extreme dry and warm summer 2018. Due to climate change, is it likely that the weather will be more varying from one season to another. Still the demand of forage and feed for the cattle must be catered. Building dams and investing in irrigation systems can then be a must for dairy and cattle farmers in Sweden. This report has summarized and evaluated a series of field trials from the 80th s to see if irrigation has influenced the yield. The field trials were situated at three different loca-tions in Sweden, Kalmar, Uppsala and Västernorrlands counties.

The experiment was made on lays under four years, 1986-1989. Besides irrigation the tests also included different application rates of fertilizers. With seven treatments, three for irrigation and four with different applica-tion rates of nitrogen fertilizers, made a total of 12 treatments. The results showed that nitrogen had a large effect on the yield. Irrigation showed also a large effect on yields especially dry years. But even a year with normal amount of rainfall responded positively on irrigation. In total the results showed a positive response for irrigation with increased yields. However, it was in the late summer the demand for water was greatest, because the soil water had been depleted. It may be a difficult decision for a farmer to de-cide if an investment is needed or not. There are many factors that have to be considered, how the season turn out to be, what kind om prerequisites the farmer has, for example; soil type and water resources.

It’s a complicated question on farm level, that each farmer must consid-er in the future, in order to find solutions that fits each specific farm and land use.

Main title:Bevattning i vallodling
Authors:Thor, Gabriel
Supervisor:Wesström, Ingrid and Joel, Abraham
Examiner:Barron, Jennie
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2020:05
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:grovfoder, vattenbrist, torkstress, torka, bevattningsdamm, försommartorka
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15633
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15633
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Crop husbandry
Irrigation
Language:Swedish
Deposited On:24 Jun 2020 10:56
Metadata Last Modified:25 Jun 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page