Home About Browse Search
Svenska


Lagerqvist, Michaela and Sjöling, Saga, 2020. I choose Swedish! Or do I? : a case study at supermarkets concerning how managers market food produced in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In Sweden, the population is encouraged to choose food produced in Sweden. This is encouraged since food produced in Sweden includes many sustainable advantages like Sweden’s good conditions for cultivation, the food is produced in a safe way with low antibiotic use and good animal welfare. Despite this, almost 50 percent of the food in Sweden is imported. A large amount of imported food competes directly with Swedish food production such as various meats, fruits and dairy products. Studies in Sweden show that even if consumers express that they purchase sustainable products, they are shown to choose the opposite at the time of purchasing.
It has been shown that there is relatively low awareness and knowledge concerning environmental labels and thereof could rather confuse the consumers than help. This could mean that consumers think they choose Swedish food but are actually not. The store managers have the power of influencing the consumers’ buying decisions, whereby the aim is to increase the understanding of how managers at large grocery stores work with marketing of food produced in Sweden. The study is based on two research questions that have been implemented to answer the purpose;
How do the department managers at the ICA Maxi stores’ meat, diary, fruits and greens departments work with marketing to promote food produced in Sweden?
What are the drivers and barriers affecting ICA’s marketing strategies of food produced in Sweden?
To answer the aim, a qualitative case study has been applied. To collect the empirical data, nine semi-structured interviews have been conducted with ICA Maxi's department managers for meat, dairy, fruit and greens at ICA Maxi, in the cities of Stockholm, Uppsala and Gothenburg. The study was based on the theoretical framework that forms the basis for analyzing the empirical data. The theories used in the study are the sustainability marketing mix, labeling and nudging.
The results of the study showed that all ICA's department managers apply many different marketing strategies, to varying degrees. Also, the study showed that there were many drivers to increase the marketing of Swedish-produced food shown in table VI, at the same time, there were barriers that affected the grocery stores' marketing of Swedish-produced food table V. The results of this study therefore imply there is a need to implement a clearer marketing strategy at all the ICA stores in order to increase sales of Swedish produced food that could contribute to a sustainable development.

,

I Sverige uppmuntras befolkningen att välja mat som produceras i Sverige då svensk mat produceras hållbart. Sveriges matproduktion har goda förutsättningarna för odling, mat produceras på ett säkert sätt med låg antibiotikaanvändning samt uppfyller god djurvälfärd. Trots detta importeras nästan 50 procent av maten i Sverige. En stor mängd av den importerade maten konkurrerar direkt med den svenska livsmedelsproduktionen såsom olika kött, frukt och mejeriprodukter. Studier visar även att om konsumenter uttrycker att de köper hållbara produkter väljer de det motsatta vid köptillfället.
Kunskapen om olika märken har visat sig vara relativt låg och kan förvirra, snarare än att hjälpa, konsumenterna. Detta kan innebära att konsumenterna handlar mat i tron om att den är svensk utan att den är det. Butikspersonal har möjlighet att påverka konsumenternas köpbeslut genom marknadsföring, varvid syftet av denna studie var att öka förståelsen för hur chefer på stora livsmedelsbutiker jobbar med marknadsföringen av mat som är producerad i Sverige. Studien bygger på två forskningsfrågor som implementerats för att besvara syftet;
Hur arbetar avdelningschefer i ICA Maxi-butiker på avdelningarna kött, mejeri, frukt och grönsaker med deras marknadsföring för att främja de svenska produkterna i Sverige.
Vilka är de drivkrafter och hinder som påverkar ICAs marknadsföringsstrategier av livsmedel som produceras i Sverige?
För att svara på syftet har en kvalitativ fallstudie tillämpats. För att samla den empiriska data har nio semistrukturerade intervjuer utförts med ICA Maxis avdelningsansvariga för kött, mejeri, frukt och grönt på ICA Maxi, i städerna Stockholm, Uppsala och Göteborg. Empirin har genom en innehållsanalys analyserats utifrån den teoretiska referensramen som utgjort grunden i studien. Teorierna som använts var the sustainability marketing mix, labeling och nudging.
Resultaten av studien visade att alla ICAs avdelningsansvariga tillämpar många olika marknadsföringsstrategier, i olika grad. Studien visade även att det fanns många drivkrafter till att öka marknadsföringen av svenskproducerad mat, samtidigt som det fanns en del hinder som påverkade matbutikernas marknadsföring av svenskproducerad mat. Studiens resultat visar att det finns ett behov av att implementera en tydligare marknadsföringsstrategi i alla ICA butiker för att öka försäljningen av svenska livsmedel, som bidrar till en hållbar utveckling.

Main title:I choose Swedish! Or do I?
Subtitle:a case study at supermarkets concerning how managers market food produced in Sweden
Authors:Lagerqvist, Michaela and Sjöling, Saga
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1335
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:sustainable marketing strategies, Swedish food, nudging, 4C’s, labeling, sustainability, ICA, locally produced food, dairy, meat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16343
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16343
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Consumer economics
Language:English
Deposited On:16 Dec 2020 07:11
Metadata Last Modified:17 Dec 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics