Home About Browse Search
Svenska


Malthed, Caroline, 2020. Fångade i ett plastnät : en studie om matsvinn från apelsiner. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Världens befolkning beräknas år 2050 uppgå till 9,7 miljarder människor vilket kommer att ställa höga krav på ett säkert livsmedelssystem som kan leverera mat på ett hållbart sätt. Samtidigt slängs idag cirka 1,3 miljarder ton livsmedel i världen vilket utgör en tredjedel av all mat som produceras. Matsvinn ger upphov till belastningar på våra ekosystem och naturresurser då resultatet av primärproduktion, förädling och distribution slängs istället för att konsumeras. FN antog år 2015 det globala målet 12.3 vilket innebär att mängden matsvinn ska halveras till år 2030. Mängden matsvinn från Sverige uppgick år 2018 till 1,3 miljoner ton per år, där hushållen och livsmedelsbutikerna stod för 0,9 respektive 0,1 miljoner ton. Livsmedelsmarknaden styrs av ett fåtal aktörer som förser en stor del av befolkningen med mat. Livsmedelsbutikerna utgör därmed en flaskhals i livsmedelskedjan då de hanterar stora mängder livsmedel kort innan maten kasseras i hushållen. I butik uppstår stora mängder matsvinn på Frukt&Grönt avdelningen då 4,9 % av den levererade volymen till butiken slängs. Citrusfrukter tillhör topplistan över de mest kasserade frukterna och säljs ofta i plastnät om 1 kg. Om en av apelsinerna i nätet blir dålig alternativt skadad uppkommer problemet att en apelsin resulterar i 1 kg matsvinn. Detta eftersom de säljbara apelsinerna inte sorteras ut från nätet utan slängs tillsammans med den icke säljbara apelsinen. Målet med studien var att undersöka hur plastnät som förpackning för apelsiner och blodapelsiner påverkar hur stor andel säljbar frukt som slängs i onödan. En plockanalys genomfördes i en ICA Kvantum butik i Stockholmsområdet där mängden säljbara apelsiner och blodapelsiner sorterades upp och vägdes. Utifrån studien erhölls ett mått på hur stor andel av ett kasserat 1kg-nät som utgjordes av säljbara apelsiner och blodapelsiner. Resultatet från plockanalysen applicerades därefter på ett års svinndata från två butiker för att uppskatta mängden säljbar frukt som kasserats. Enligt resultatet från plockanalysen uppgår ett kasserat 1kg-nät av apelsiner och blodapelsiner till 67± 8,3% respektive 55± 24,5% säljbara citrusfrukter. Plastnäten har på ett år givit upphov till 573 kg onödigt kasserade säljbara citrusfrukter vilket har resulterat i en klimatpåverkan om totalt 334 kg CO2e för två butiker. Den viktigaste slutsatsen från studien är således att plastnät som förpackning för apelsiner och blodapelsiner bör tas bort, alternativt att de säljbara frukterna sorteras ut från det kasserade nätet och säljs i lösvikt. Detta för att kunna minska på matsvinnet som uppstår i livsmedelskedjan, och samtidigt kunna bidra till att uppnå FN:s globala mål om en halvering av matsvinnet till år 2030.

Main title:Fångade i ett plastnät
Subtitle:en studie om matsvinn från apelsiner
Authors:Malthed, Caroline
Supervisor:Malefors, Christopher
Examiner:Eriksson, Mattias
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2020:03
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:livsmedelsbutiker, butikssvinn, citrusfrukter, blodapelsiner, livsmedelsförpackning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15636
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15636
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Technology
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2020 06:33
Metadata Last Modified:24 Jun 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics