Home About Browse Search
Svenska


Henning, Carl and Johansson, Stina, 2020. Vägledning i naturen : gestaltningsförslag för naturvägledning i landskapet vid Kung Björns hög i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Idag utövar nästan varje svensk friluftslivsaktiviteter. Människans relation till naturen har genom tiderna förändrats och samtidens urbanisering kan distansera människan ifrån dess sammanhang. I vår tids stora klimatutmaning blir relationen till det vi vill bevara och rädda mer ansträngd och komplex när kunskapen och självklarheten om naturen marginaliseras. Sverige har sedan 70-talet uppfört så kallade naturum i närheten av upplevelsevärd natur i syfte att föra människor närmre den gröna miljön. Ur aspekten naturvägledning kan dock denna port till naturen ses som stängd. Den här uppsatsen syftar till att placera naturums sociala värden i en utomhusmiljö. Därmed presenteras ett gestaltningsförslag som alternativ till naturum i ett kunskaps- och undervisningssyfte. Undersökningen av ämnet grundas på Naturvårdsverket rapport Riktlinjer för naturum vilken är utgångspunkten för de aspekter som litteraturbakgrunden behandlar, såsom miljöpsykologi, naturvägledning och utomhuspedagogik. För att pröva teorierna och få inspiration omfattar metoden även en referensstudie av besökscentret i Hälleskogsbrännans naturreservat i Västmanland, som presenteras i resultatet. Vidare omfattar resultatet inventering och analys av det stadsnära naturområdet vid Kung Björns hög i Uppsala, som är platsen för gestaltningen. Resultatet är en platsspecifik slinga som med enkla medel vägleder människan genom landskapet. Slutligen diskuteras metod, litteratur, gestaltningens tillämpning av teorier och samspelet mellan landskapsarkitektur och naturvägledning.

,

Today, almost every swede performs outdoor leisure activities. Humans relationship with nature has changed over time and contemporary urbanization can distance humans from their context. In today's major climate challenge, the relationship to what we want to preserve and protect becomes more strained and complex when the knowledge of nature is marginalized. Since the 70s, Sweden has constructed so-called naturum to facilitate the experience of nature in order to bring people closer to the green environment. However, from the aspect of nature guidance, this gate to nature can be seen as closed. This thesis aims to relocate the social values of naturum in an outdoor environment. Thus, a design proposal is presented as an alternative to naturum for a knowledge and educational purpose. The study of the subject is based on the Swedish Environmental Protection Agency's report Riktlinjer för naturum (Guidelines for naturum), which leads to the aspects covered by the literature background, such as environmental psychology, nature guidance and outdoor pedagogics. To examine the theories and acquire inspiration, the method also includes a reference study of the visit center in the nature reserve Hälleskogsbrännan in Västmanland, which is presented in the results. Furthermore, the result includes inventory and analysis of the peri-urban nature area at King Björn's mound in Uppsala, which is the site for the design. The result is a site-specific landscape trail that guides people with simple means. Lastly, the method, literature, the application of the theories and the interaction between landscape architecture and nature guidance are discussed.

Main title:Vägledning i naturen
Subtitle:gestaltningsförslag för naturvägledning i landskapet vid Kung Björns hög i Uppsala
Authors:Henning, Carl and Johansson, Stina
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:naturum, naturvägledning, utomhus, natur, upplevelse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500148
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500148
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2020 11:02
Metadata Last Modified:26 Sep 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics